MÜD VE MÜD YRD SINAVI YOLLUK DİLEKÇESİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü Sınavı ile 31.10.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavına katılanlara, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca geçici görevlendirme yolluğu ödenmesi gerekmektedir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 27. maddesi uyarınca, sınava girenlerin sınava katıldıklarına dair belge ibraz etmeleri, kendilerine bu yolluğun ödenmesi için yeterlidir. Sınava katılanların geçici görevlendirme yolluklarının ödenmesi talebiyle Bakanlığa sunacakları şahsi dilekçe örneği için tıklayınız.