ASKERDE İKEN ATANAN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ OLUMLU YARGI KARARI

2009/1 atama döneminde askerlik görevini ifa ederken kadrolu olarak atanan ancak yasal süre içinde göreve başlayamadığı için ataması iptal edilen üyemizin ek kararname ile atanama talep etmesinin ardından gelen olumsuz cevabi işleme karşı açmış olduğu davada Ankara 10. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurmuştur. Atanan ancak zorunlu askerlik hizmetini ifa ettiğinden dolayı görevine başlayamayan davacının salt yasal sürede göreve başlamadığı hususu gerekçe gösterilerek, geleceğini olumsuz yönde etkileyecek bir şekilde ek kararnameye alınmayarak atanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hakkaniyete uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir.   

 İlgili Karar İçin Tıklayınız