KATSAYI UYGULAMASI HAKKINDA DANIŞTAY’DAN TARTIŞMALI KARAR!

Danıştay 8. Dairesi YÖK‘ün Üniversiteye giriş sisteminde eşitliği sağlayan katsayı farkını kaldıran uygulamasının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 

Danıştay ilgili dairesinin tartışmalı kararı ile eğitim sistemi felç olacaktır. Yüz binlerce gencin Üniversite okuma hakkını gasp edilmiştir. Danıştay’ın bu menfi kararı Anayasa`nın temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen maddelerine aykırı olduğu gibi önceden aynı daire tarafından verilmiş kararlara dahi aykırıdır. Hukuk gereği ve mahkeme kararlarındaki bağlayıcılık Danıştay’ın bu kararı ile çiğnenmiştir.

 

Danıştay’ın Meslek Liseleri için farklı katsayı uygulamasını ortadan kaldıran diğer liselerle eşitleyen girişimine hayır oyu veren üyeleri hukuk adamlığıyla bağdaştırmak imkânsız gibi gözükmektedir. Katsayıyı İmam Hatip Liselerine getirip dayamak yanlıştır. Meslek Lisesi mezunlarının mağduriyeti unutulmaktadır. Meslek Lisesinin Elektrik Bölümünden mezun olmuş bir öğrenci Elektrik Mühendisliğine giremiyor ise eğitimde büyük bir eşitsizlik söz konusudur. Danıştay’ın bu hususu atlaması adalete ve hukuka vurulmuş bir darbedir.

 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu`nun 31. maddesi gereği Yüksek Öğretim Kurumlarına Ortaöğretim Kurumlarını bitirenlerin nasıl gireceğinin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından saptanacağı yine Yüksek Öğretim Yasası`nın 45. maddesi bu konuda karar merciğinin sadece YÖK olduğunu açıkça belirtilmektedir.

 

Bu yasa hükümleri dahi gözetilmeden YÖK’ün uzun aradan sonra yerinde bir uygulamasının Danıştay tarafından kabul edilmemesi birçok öğrenciyi mağdur edecektir gelecek kurmalarına engel olacaktır.