KÜTAHYA’DA ÖRNEK MAHKEME KARARI

Kütahya ilinde bir üyemiz müdür olarak atanmış olduğu ilköğretim okulundan Danıştay kararı gereği atamasının geri alınarak eski görev yerine iade edilmesinin ardından açmış olduğu idari davada haklı görülmemiş ancak temyizen incelenmek üzere Danıştay’a göndermiş olduğu davasında haklı bulunmuştur. Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçmiş yıllarda çıkarılan Yönetmeliklerin Danıştay tarafından iptal edilmesinden dolayı yöneticiler sık sık atamaları iptal edildiğinden dolayı mağdur edilmişlerdir. BU anlamda yargı kararlarını tam ve gereği gibi uygulayamayan idareler mağduriyetleri ikiye katlamıştır. Ancak Danıştay ve ardından Eskişehir İdare Mahkemesinin kararı ile üyemizin haklılığı ortaya çıkmıştır.

 

İlgili Danıştay Kararı İçin Tıklayınız

 

İlgili İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız