76. MADDE ATAMALARINA BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DAHA.. (Mersin 78)

Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2009/732 E. Sayılı ve 10.11.2009 tarihli kararıyla, Tarsus Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu müdürlüğüne, 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi dayanak yapılarak yapılan atama işleminin yürütmesi durdurulmuştur. Bahsi geçen kararda, MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği uyarınca, boş bulunan eğitim kurumları yöneticiliklerine duyuru yapıldıktan sonra, Yönetmelikte öngörülen genel şartları taşıyanların kariyer ve liyakat ilkeleri dikkate alınarak atanması gerekirken, dava konusu işlemin duyuru yapılmaksızın gerçekleştirildiği, devredilmiş yetkinin devredilmiş makamca kaldırılmadığı sürece kullanılamayacağı yetkisiz makam durumunda olan Milli Eğitim Bakanlığı’nca idarenin takdir yetkisi gerekçe gösterilerek tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ibarelerine yer verilmiştir.

İlgili Karar İçin Tıklayınız