76. MADDE ATAMALARINA BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DAHA.. (İstanbul 73)

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin 2009/1040 E. Sayılı ve 02.10.2009 tarihli kararıyla, Üsküdar Halk Eğitim Merkezi ve Sanat Okulu müdürlüğüne, 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi dayanak yapılarak yapılan atama işleminin yürütmesi durdurulmuştur. Bahsi geçen kararda, MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği uyarınca, boş bulunan eğitim kurumları yöneticiliklerine duyuru yapıldıktan sonra atama yapılması gerekirken, dava konusu işlemin duyuru yapılmaksızın gerçekleştirilmesi, kariyer ve liyakat ilkelerinin dikkate alınmaması karşısında, yapılan atama işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.   

İlgili Karar İçin Tıklayınız