4/C LİLERLE İLGİLİ BİR KAZANIM DAHA...

Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi’nin açtığı davada, Edirne İdare Mahkemesi’nin 2009/507 E., 2009/1087 K. Sayılı ve 22.10.2009 tarihli kararıyla 657 sayılı Yasa 4/C maddesi kapsamında çalışan kamu personelinin sendika üyesi olabileceklerine ilişkin bir olumlu karar daha verilmiştir. Kararın gerekçesinde, 4688 sayılı Yasa uyarınca, bu yasanın kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerine uygulanacağı, buna göre memur, sözleşmeli personel ve geçici personelin bu yasa kapsamında bulunduğu, bu sebeple, 4/C statüsünde çalışan Türk Eğitim Sen üyelerinin üyeliklerinin kabul edilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek, dava konusu işlem iptal edilmiştir.

4/C’li personel ile ilgili olarak sendikamızca açılan 2007/527 Esas ve 2009/719 Karar nolu Ankara 9. İdare Mahkemesi kararla söz konusu personelin sendika üyesi olamayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın 11.06.2007 gün ve 1559/35153 sayılı işlemini iptal etmiş ve 4/C’li personelin sendika üyesi olabileceği yönünde karar vermişti. Bunun üzerine Valiliklere yazı gönderilmesi talebi ile ilgili olarak 19.10.2009 tarih ve GMT.470.00/1339 sayılı yazımızla Milli Eğitim Bakanlığına başvurmuştuk. Türk Eğitim Sen olarak 4/C’li personelle ilgili yürüttüğümüz mücadele devam edecektir.

 

 

4/C’LİLERİN KAZANILAN SENDİKA HAKLARINI TESLİM EDİN

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız