76. MADDE ATAMALARINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMALAR DEVAM EDİYOR (Ankara-72)

Ankara Sincan Semiha İsen İlköğretim Okuluna müdür olarak atanan Ufuk Paşalı’nın atanmasına dair atama kararnamesinin yürütmesi durdurulmuştur. Şimdiye kadar gelen bütün olumlu kararlarda ki gibi bu mahkeme kararında da yine atamalarda yapılan usulü hatalar ön plana çıkarılmıştır.

İlgili karar için tıklayınız.