HUKUKSUZ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRMESİNE DAVA AÇTIK

Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz 01.09.2009 tarihli yazıyla, İskenderun Namık Kemal İ.Ö.O. Beden Eğitimi Öğretmeni olan Mehmet Yaşar DÜZEN’in, İskenderun İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilmesi işleminin hukuka, kariyer ve liyakat aykırı olduğu gerekçesiyle geri alınması yönünde talepte bulunmuştuk. Ancak, başvurumuza yasal süresi içinde cevap verilmemek suretiyle zımni red işlemi tesis edilmiştir. Bilindiği üzere, Danıştay 12. Dairesi’nin 2009/602 E. Sayılı ve 12.05.2009 tarihli kararı gereği, eğitim kurumlarında belli bir süre yöneticilik görevi yapmış olmak dahi yeterli görülmeyip, sınavda başarılı olma şartı aranmaktadır. Mevzuat hükümlerine, yargı kararlarına, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olarak tesis edilen bahis konusu idari işlemin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Hatay İdare Mahkemesi’nde dava açtık.

 

Dava dilekçesi için tıkayınız