76. MADDEYE BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAHA (Kahramanmaraş-59)

Sendikamız olarak üyemiz adına açtığımız davada, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nin 2009/770 E. Sayılı ve 23.10.2009 tarihli kararıyla, Kahramanmaraş Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne, 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi dayanak yapılarak yapılan atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararın  gerekçesinde, MEB eğitim kurumları yöneticilerinin atamalarının yetki devri yoluyla valilerce yapılması gerektiği, duyuru yapılmadan, kariyer ve liyakat ilkeleri dikkate alınmadan yapılan atama işleminin hukuka aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

İlgili Karar İçin Tıklayınız