BANKA PROMOSYON KOMİSYONUNDA DÜZENLEME İSTEDİK

Bilindiği üzere, aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, üç kişilik bir komisyon tarafından belirlenmektedir. Bu komisyon üyelerinden biri yetkili sendika üyesi olup, diğer iki üye ise kurum harcama yetkilisi ile yine kurumdan üst yönetici tarafından seçilecek bir üyeden oluşmaktadır. Başbakanlığa gönderdiğimiz yazıda,  Banka Promosyon Komisyonu’nda yer alan iki üyenin de kurum tarafından belirlenmesinin tarafsızlık ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle, kurum harcama yetkilisi dışında kalan üçüncü üyenin kim tarafından, nasıl seçileceği ve kim olacağı gibi hususlarda objektif kıstasların belirlenmesi için talepte bulunduk.

İlgili Yazı İçin Tıklayınız