76. MADDELER TAM GAZ (Erzurum–57–58)

Erzurum İdare Mahkemesi Merkez Kültür Kurumu İlköğretim Okulu’na müdür olarak atanan İbrahim Turan’ın ve Merkez Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi’ne müdür olarak atanan Ahmet Kırıcı’nın atamalarına dair kararnameleri iptal etmiştir. Şimdiye kadar almış olduğumuz yürütmeyi durdurma kararlarının da ardından iptal kararlarının çıkacağı aşikârdır.  

İlgili mahkeme kararı (1) için tıklayınız.

 

İlgili mahkeme kararı (2) için tıklayınız.