SAĞLIK MESLEK LİSELERİ YÖNERGESİNE DAVA

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönerge  12.10.2009 tarihli ve 174 sayılı Talim Ve Terbiye Kurulu Kararı ile yayınlanmıştır. Yayımlanan yönerge ile Sağlık Meslek Liselerinde görev yapan koordinatör öğretmenlerin işletmelerde yapmış oldukları görevler ücretten sayılmayacak maaş karşılığı okutulan derslerden sayılacaktır. Yaşanılacak mağduriyetleri engellemek amacı ile konuyu yargıya taşıdık. Diğer meslek liselerinde bu tip bir uygulama yokken sağlık meslek liselerinde bu uygulamanın yapılması büyük bir haksızlık olup, tüm haksızlıkların karşısında olduğumuz gibi bu haksızlığında karşında ve peşindeyiz.

 

 

Dava Dilekçesi için Tıklayınız