SENDİKAL FAALİYETLERE KATILIMDAN DOLAYI CEZA VERİLEMEZ

Sendikamızın ve bağlı bulunduğu konfederasyon Kamu-Sen’in almış olduğu karar uyarınca 25 Kasım 2009 tarihinde iş bırakma eyleminin yapılacağı Türk Eğitim Sen web. Sitesinde tüm eğitim çalışanlarına duyurulmuştur. Türk Eğitim-Sen’e üye eğitim çalışanları tüm yurt genelinde iş bırakacaktır. Bu sebeple sendika üyelerimize eyleme katılmalarından dolayı herhangi bir cezai işlem yapılmaz. Sendikal faaliyetlere katılmak Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Bu faaliyetlerin engellenmesi de TCK. 118/1 ve 2 maddeleri gereği suç unsurunu oluşturmaktadır. Eyleme katılmalarından dolayı disiplin soruşturması geçiren veya geçirecek olan üyelerimiz savunmalarında sendikal faaliyetlere katılmanın kanunen güvence altına alındığını ve sendikal faaliyetlerin kısıtlanamayacağını belirtmeleri Türk Eğitim-Sen eylem kararını ve Danıştay 12. Dairenin 2004/4148Esas, 2004/4209 Karar sayılı kararını ilgi tutarak savunma vermeleri gerekmektedir.

 

 

Merkez Yönetim Kurulu Kararı İçin Tılayınız

 

Kamu-Sen'in Yönetim Kurulu Kararı İçin Tıklayınız 

 

Danıştay Kararı (1) İçin Tıklayınız

            Danıştay Kararı (2) İçin Tıklayınız