76. MADDE İLE YAPILAN ATAMALARIN YÜRÜTMELERİ DURDURULUYOR.. (Gaziantep 54-55)

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nin 2009/676 E. Sayılı ve 16.09.2009 tarihli kararıyla, 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi dayanak yapılarak, Gaziantep İli Islahiye İlçesi Ali Öztürk İlköğretim Okulu müdürlüğüne yapılan atama işleminin, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nin 2009/660 E. Sayılı ve 30.09.2009 tarihli kararlarıyla da, yine 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi dayanak yapılarak, Gaziantep İli Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürlüğü’ne yapılan atama işleminin, MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin atanmalarının yetki devri yoluyla valilerce yapılması gerektiği, duyuru yapılmadan, kariyer ve liyakat ilkeleri dikkate alınmadan yapılan atama işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle  yürütmelerinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

İlgilli Karar(1) İçin Tıklayınız

İlgili Karar (2) İçin Tıklayınız