İSTİFA SONRASINDA GÖREVE BAŞLAMAYA İLİŞKİN MAHKEME KARARI

Burdur ilinde merkezde görev yapmakta iken 29 Mart 2009 Mahalli İdareler seçiminde aday olmak için istifa eden bir üyemizin seçimlerin ardından istifa ederken ayrıldığı okula veya eş değer bir okula atamasının yapılmadığı gerekçesi ile açılan davada üyemiz mahkeme tarafından haklı görülmüştür. Isparta İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ile davacı taraf olan üyemizin ayrıldığı kadroya öncelikli il merkezinde bir okula atamasının yapılması gerektiği halde ilçedeki bir okula yapılan atamasında hukuka uyarlık bulunmadığını belirtmiştir.

 

 

İlgili mahkeme kararı için tıklayınız.