4/C ÇALIŞANLARININ SENDİKALI OLMASI ENGELLENEMEZ
Milli Eğitim Bakanlığının 01.04.2009 tarih, 898/31385 sayılı “Yetkili sendika belirleme çalışmaları” konulu yazısında yer alan 7. madde (c) bendi “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi (C) bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel sendika üyesi yapılmaması” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptalini talep ettik.

Umuyoruz çıkacak olan olumlu karar ile Anayasamızda düzenlenen “sendikalara üye olabilme” hakkının geçici personele de verilmesi hususunda çok önemli bir adım atılmış olacaktır.