BİR HUKUK ZAFERİ DAHA
Bilindiği gibi dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

Bu sebeple,  Sosyal Hizmetler Yüksek Okulundan sosyal hizmet uzmanı unvanı ile mezun olan ve daha sonra intibak işlemi ile birlikte iki derece arasındaki parasal hakların verilmemesi sebebiyle açılan davada Yozgat İdare Mahkemesi 17.11.2008 gün ve 2007/1541 Esas ve 2008/995 Karar Sayı ile olumlu karar vermiştir.