SÖZLEŞME FESHİNE DAVA AÇTIK
Doğum sonrası izin süresi dahi dolmadan göreve başlamak için başvurmuştur. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, Derya SAMUR’un doğum yaptığını gerekçe göstererek göreve başlatmamış, sözleşmesini fesih etmiştir.

Bu işlem üzerine Kayseri İdare Mahkemesinde 2009/15412 Muhabere numarası ile yürütmenin durdurulması ve iptali dileği ile idari dava açılmıştır.