ANLAŞMADAN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLARA PROMOSYON ÖDENMELİDİR
Görev yaptığı yere promosyon ödemesinin yapıldığı tarihten sonra göreve başlamış olsa dahi promosyon parası ödenmesi gerektiğine dair karar vermiştir.. Ayrıca idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu da aynı kararda yer almıştır.

Zaten ekonomik olarak zor koşullarda yaşam mücadelesi veren öğretmenlerimizin daha da mağdur edilmeleri hiçbir hukuk devletine yakışmamaktadır. Verilen bu yargı kararları bu anlamda son derece önemlidir.