MUTEMET ÜCRETİ KESİNTİSİNE RED
Kararda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapan personelin parasal hakları ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kurum dışından personel görevlendirilmesine ve görevlendirilen personelin ücretinin kurumda görev yapan personelin maaşlarından karşılanmasına hukuken imkan bulunmadığı vurgulanmıştır.

Bursa 2. İdare Mahkemesinin Kararı için tıklayınız