BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNDAN “BİLGİLERİ VERİN” KARARI
Bu anlamda, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda yer alan istisnalar hariç Bilgi verme yükümlülüğü MADDE 5. — Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.” Hükmü gereği, kurum ve kuruluşun elinde bulunan belge ve bilgiler, talep eden kuruma vermesi gerekmektedir, şeklinde karar vermiştir.