YÖNETİCİ ATAMALARI YAPILMALIDIR. 2009/23 SAYILI GENELGEYE DAVA AÇTIK.
Ülkemizde 25000’i aşkın geçici ve vekaleten görev yapan yönetici bulunmaktadır. Bunların içerisinde çok az sayıda görevini layıkıyla yapan, çalışmaları sonucunda bu göreve getirilen yöneticilerimizde bulunmaktadır. Sonuçta eğitimin kalitesini ve başarısını artırmak için vekaleten görevlendirmelere son verilmelidir. Bu tür görevlendirmelerde sorumluluk duygusundan uzaklaşılıyor.
 
Okul ve kurumlarımızdan istenilen başarının sağlanması için vekaleten ve geçici görevlendirmeler son bulmalı, yönetici atamaları  bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Vekalet cenneti haline gelen ülkemizde atanma şartlarına haiz kişilerin neden atanmadıklarını anlamak mümkün değildir. Siyasi yandaşlarına yöneticilik görevlerini vermek isteyenler bu makamlara atanmayı hak edenlerinin önünü kesmekte ve mağdur etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu işlemlerin üzerine 2009/23 Sayılı Genelge yayınlamıştır. Ancak söz konusu genelge hak gaspına yol açtığından dolayı Danıştay Başkanlığında dava açılmıştır.