EK DERSLERE İLİŞKİN BİR DAVA DAHA AÇTIK
23.01.2009 tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2008/14575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ek ders ücretlerinin bu kararın yürürlük tarihinden itibaren verileceğine dair maddenin iptalini talep ettik.

Milli Eğitimde çalışan il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri, ilköğretim müfettişlerine 23.01.2009 tarihinden itibaren ek ders ücretlerinin ödeneceği söylenirken, Adalet Bakanlığı ve SHÇEK çalışanlarına ödenecek olan ek ders ücretlerin eşit işe eşit ücret yasasının yürürlük tarihinden (15.08.2008) itibaren verileceği belirlenmişti. Devlet, kurumları arasında ayrımcılık yapma hakkına sahip değildir. Bir kurumda çalışanına hakkını verirken diğer kurum çalışanına vermez ise anayasal hukuk düzeninin en önemli ilkelerinden “eşitlik” ilkesini çiğnemiş sayılır. Bu sebepten dolayı davamızın kabul edilerek Milli Eğitim çalışanlarına da yaklaşık 6 aylık ek ders ücreti kayıplarının ödenmesini umuyoruz.