ŞEF VE UZMANLARIN MALİ HAKLARINI YARGIYA TAŞIDIK
Şefler ve uzmanlar, şu anda mahiyetlerinde görevli personelden daha düşük maaş almaktadırlar. Bu husus ise eşitlik ilkesine aykırı olup, çalışma barışını bozmaktadır. Bu sebeple;Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzmanların ve şeflerin ek ders ücretlerinin arttırılması amacıyla yapılan 26.01.2009 tarih ve 153 sayılı başvurumuza, istediğimiz sonucu alamamamızdan dolayı 16.02.2009 gün ve 115904-1692 Sayılı İşlemin Yürütülmesinin Durdurulması ve İptali amacıyla Ankara 2.İdare Mahkemesi 2009/ 315 Esas Sayılı Dosya ile İptal Davası Açılmıştır.