HUKUKA AYKIRI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YARGIDAN DÖNDÜ
Geçici görevlendirmenin; ilgilinin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde bu ihtiyacın somut ve nesnel gerekçeler ortaya konularak ve belirli süreli olarak yapılması gerekli iken davalı idare bu şartlara riayet etmeyerek hukuka aykırı davranmıştır. Ancak açılan dava ile hak yerini bulmuştur. Bu davanın devamında üyemiz hukuka aykırı tesis edilen geçici görevlendirme dolayısıyla tarafına ödenmeyen taşıt giderleri, yolluk ve yevmiyeler toplamı olan meblağı davalı idareden talep etmiş ve idarenin reddi üzerine açılan 2. davada bu meblağı almaya hak kazanmıştır. Her iki yargı kararı ile de görülmekte ki adalet geç de olsa yerini bulmaktadır. Daha adil bir ülke olma yolunda, umutlarımızı yitirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.Sendikamıza yeni ulaştırılan yargı kararlarını yayınlıyoruz.

İlgili Karar İçin Tıklayınız

İlgili Karar İçin Tıklayınız