HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE MÜSADE ETMEYELİM(ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ)
1-)ŞEF ATAMALARI İPTAL EDİLENLER
Milli Eğitim Bakanlığı 773 boş şeflik kadrosu için, yönetmeliğe göre 3 kat olan 2319 aday belirleyerek, bu adayları  30 Ekim – 17 Kasım 2006 tarihleri arasında görevde yükselme eğitimine almıştır.

Eğitim sonunda 18 Kasım 2006 tarihinde yapılan sınavı 1466 kişi kazanmıştır. Bakanlık önce 773 boş şeflik kadrosuna 38 kişinin başvuru yapmamasından dolayı 735 kişinin atamasını yapmıştır.
14 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan “2006/11298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” gereği, 571 adet şef ile birinci atamada boş kalan 38 adet kadroya daha şef ataması yapılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı ilandan sonra boşalan kadrolara sınavı kazananlar arasından atama yapması sonucunda konu bir sendikaca yargıya taşınmış, son atananların kararnameleri de yargı kararı doğrultusunda Bakanlıkça iptal edilmiştir. Bakanlık bu günleri düşünebilmeliydi. Yönetmeliği, ilanı, uygulamalarını hukuktan dönmeyecek şekilde düzenlemeliydi. Mağdur olanlar kararnameleri iptal edilenler ve sınava çağrılmayanlardır. Suçlu ise MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIDIR.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Görevde Yükselme Yönetmeliği’nde “sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.” (Madde 18) hükmü yer almıştır. Bu madde gereği, kararnamelerin iptali yanlış olmuştur. Bu madde dikkate alınarak kararnameleri iptal edilen şeflerin tekrar kadroya alınması gerekirdi. İki senedir şeflik kadrosunda görev yapan çalışanlar, şu an görevden alınmalarından dolayı mağdur olmuşlardır. Konuyla ilgili Bakanlığa yazdığımız yazıya, 18.08.2008 Tarih ve 66248 sayılı yazı ile ,yargı kararının uygulanacağı dolayısıyla yeniden şef olarak atamalarının mümkün olmadığı cevabı alınmıştır. Şef atamaları iptal edilenler çalıştığı kuruma şef olarak atanmak istediğini bildirir dilekçe ile müracaat edecektir. Gelen cevabın olumsuz olması halinde bölge sendika avukatımızdan ücretsiz hukuk desteği alarak dava açabileceklerdir. Şef kararname iptalleri tebliğ işlemleri yapılmış ise iki aylık süre geçirilmeden dilekçe yazılmadan da dava açılabilir.


2-)26.03.2005 TARİHİNDE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVINA GİRİP BAŞARILI OLAN YÖNETİCİ ADAYLARI  
                     
26.03.2005 Tarihinde Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı seçme sınavı yapılmıştır. Soruların hatalı olmasından dolayı, sonuçların değerlendirilmesi yargı kararı sonucu üç defa değerlendirilmiştir. 26.03.2005 Tarihinde yapılan sınavın son değerlendirilmesi 07 Mayıs 2008 Tarihinde yapılmıştır. Sınav geçerlilik süreleriyle ilgili, Bakanlık kendi çıkardığı yönetmelikte ”Sınavların sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sınavı yapan birimlerce ilan edilir. Sınav sonuçları, ilan tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir” demektedir. Buna göre 2005 yılında sınava girenlerin sınav geçerlilik süreleri 2010 yılına kadar uzaması gerekirdi. 2005 yılında Müdür Yardımcılığı seçme sınavına girip bugüne kadar atanamamış olanlar mağdur olmuşlardır. Çoğu illerimizde bugüne kadar münhal yöneticilik duyurusu yapılmamıştır. Yönetici atama yönetmeliklerinin iptalinden dolayı başvuru şansından da mahrum olmuşlardır.24.04.2008 Tarihinde yayınlanan yönetici atama yönetmeliği ile umutlanmışlar.” Başvuru hakları olacaktı, olmayacaktı “derken, Bakanlık yetkililerinin konuyla ilgili yaptıkları toplantı sonunda, 17.07.2008 Tarihli Personel Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada ”Daha önceden başarısız oldukları halde yeni yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanların” başvuruları alınacak denildi. Bu açıklama bazılarının mağduriyetinin giderilmesi anlamında  bir gelişme olmuştur.2005 sınavına girip ilk değerlendirmede 69,ikincisinde 70,üçüncüsünde 69 olanlar bir üzülmüş, bir sevinmişler. Başka bir örnek, ilk değerlendirmede 79,ikincisinde 80,üçüncüsünde 81 alıp sevinenler, Bakanlık açıklaması sonucunda, başvuru hakları ellerinden alınarak mağdur edilmişlerdir. Mağdur olan yönetici adaylarımız atanma talepli başvuru dilekçelerini çalıştıkları kurum ve okul müdürlüklerine verecekler, cevabın olumsuz olması halinde, bölge sendika avukatımızdan ücretsiz hukuk desteği alarak dava açabileceklerdir.3-) MÜDÜR YETKİLİLİLER, MÜDÜR YARDIMCILARI, BAŞVURU ZAMANLARINDA ASKERLİK GÖREVİ YAPANLAR.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 Mayıs 2006 Tarih 2006/41 sayılı genelgesi ile “Halen ya da daha önceden müdür yardımcılığı görevinde bulunmuş olanlar müdür yardımcılığı seçme sınavına, halen ya da daha önceki bir tarihte eğitim kurumu müdürlüğü görevinde bulunmuş olanlar ise Düzey Belirleme Sınavına katılmayacaklardır.”denilmiştir. Bu sebepten dolayı mevcut yöneticiler 30 Haziran 2006 Tarihinde yapılan Müdürlük için düzey belirleme, müdür yardımcılığı için seçme sınavına, müdür yetkili öğretmenler, müdür ve müdür yardımcılarının sınava girmeleri yönetici olmalarından dolayı engellenmiştir. Bu haksız rekabete yol açmıştır. Bu durumda olanlar ve 30.06.2006 sınavını kazanıp sınav geçerlilikleri 24 Temmuz 2008 de dolan öğretmenlerimizin bir kısmı askerde olduklarından (31.07.2008 de terhis olanlar çoğunlukta) başvuru yapamamışlardır. Sınav haklarını da kaybeden bu öğretmenlerimiz atanma talepli başvuru dilekçelerini çalıştıkları kurum ve okul müdürlüklerine verecekler, cevabın olumsuz gelmesi halinde bölge sendika avukatımızdan ücretsiz hukuk desteği alarak dava açabileceklerdir.