2008 ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNA DAVA AÇTIK
Bu düzenlemenin sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için Danıştay’da, yürütmesinin durdurulması devamında iptali Sendikamız tarafından talep edildi.