BAKANLAR KURULU’NUN PROMOSYON KARARINI DAVA ETTİK
Türk Eğitim Sen olarak banka promosyonlarının tamamının kamu çalışanlarına dağıtılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, bankalar, bu paraları kamu çalışanlarını iyi bir müşteri olarak gördüklerinden vermektedir. Bu sebeple, kamu çalışanlarını bankalarına çekebilmek için bankalar arasında kıyasıya bir rekabet oluşmaktadır. Maaşını anlaşma yapılan bankadan almak dışında, kamu çalışanları aynı bankadan kredi çekmekte, elektrik, su, telefon, kablo TV, ADSL vb. ücretlerini yatırmakta ve o bankaya ait kredi kartını bütün alışverişlerinde kullanmaktadır.

Bütün bu sebeplerle banka promosyonlarının tamamı kamu çalışanlarının hakkıdır, kurum ve kuruluşların bu paralar üzerinden tasarruf yapması, hak iddia etmesi kamu çalışanlarının hakkına göz dikmek anlamına gelmektedir. Bu paralar cebimizdeki para kadar bizimdir.

Türk Eğitim Sen olarak bu konuda sonuca ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz.


BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2007/12069

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE
ZARARA KATILMA ORANLARI İLE ÖZEL CARİ HESAPLAR DAHİL BU
İŞLEMLERDE SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR.

MADDE 1 – 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Kararnamenin eki "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar"ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mevduata faiz dışında, katılma hesaplarına ise kâr payı dışında menfaat temin edilemez. Mevduat ve katılım fonu sahipleri lehine verilecek özel sigorta teminatı ve operasyonel işlemlerin tamamlanması için gereken tutarın ödemeden önce belirli bir hesaba yatırılması haricinde belirli bir mevduat veya katılım fonu bakiyesinin bankada tutulması zorunluluğunun bulunmaması kaydıyla maaş ödeme ve/veya belirli hizmetlerin sunulması kapsamında yapılan protokoller uyarınca
anlaşma yapılan kurumlara ve/veya  kurum çalışanlarına sağlanacak ayni veya nakdi menfaatler bu düzenlemenin dışındadır."