SENDİKAMIZDAN HUKUK ZAFERİ
Danıştay 12. Dairesi, Türk Eğitim-Sen'in, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ''Kısmi zamanlı geçici öğreticilik'' konulu genelgesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davada ilk aşamayı sonuçlandırdı. Danıştay 12. Dairesi, söz konusu genelgenin yürütmesini durdurdu. Karar, taraflara yazıldıktan sonra tebliğ edilecek. Kararın tam metni en kısa sürede sitemizden yayınlanacaktır.
   
Kararın gerekçesinde, öğretmenlik mesleğine nasıl başlanacağının yasalarda bulunduğuna ve öğretmenliğin bir kariyer mesleği olduğuna işaret edilerek, öğretmenliğin, Devlet Memurları Yasası'na göre asli ve sürekli görevlerden olduğunun belirtildiği öğrenildi.
   
Gerekçede, özellik gerektiren kurslar için öğretici sıfatıyla öğretmenlerin görevlendirilebileceği, ancak genelgenin bu kapsamın dışına çıktığı vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu karara yapacağı itirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. 
        
BAKANLAR KURULU KARARI VE GENELGE


Bakanlar Kurulu'nun, geçen yıl Ağustos ayında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla bir öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere kısmi zamanlı geçici öğretici çalıştırılabilmesine ilişkin kararının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı da 1 Eylül 2005'te dava konusu genelgeyi yayınlamıştı.
   
Buna göre, 2005-2006 öğretim yılında bu kapsamda 20.000 öğretici
çalıştırılması öngörülüyordu.