OCAK AYI ÖZÜR GRUBU DUYURUSU YAYINLANDI


Öğretmenlerin 2015 Yılı Ocak Ayı İl İçi ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme duyurusu yayımlanmıştır. Öğretmenler için son derece büyük bir mağduriyet yaratacak olan; “Kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olma şartı” Genel Başkanımızın defalarca yapmış olduğu görüşmeler ve sendikamızın MEB’den talepleri sonucunda, yayımlanan duyuruda yer almamıştır. Böylece, Ocak ayında yapılacak olan il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değişikliğinde çerçeve yönetmeliğin getireceği problem yaşanmayacaktır.

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Çerçeve Yönetmelik'te yapılan, "eşi özel sektörde çalışanların eş durumu tayini isteyebilmesi için eşinin talep edilen yerde kesintisiz son 3 yıl sigortalı olması" şartına karşı sendikamızca Danıştay 5. Dairesi 2014/6330 Esas Numarası ile Danıştay’da dava açılmıştır. Söz konusu şartın neden olacağı mağduriyetin engellenmesi hususundaki kesin çözüm ise açmış olduğumuz ve Danıştay nezdindende devam eden davada söz konusu hükmün iptali ile sağlanabilecektir.

Günlerdir, hem Türk Eğitim Sen hem de mağdurlar tarafından dile getirilen bir talebin yerine getirilmesi önemlidir ve sevindiricidir. Bu sebeple, taleplerimizi dikkate alan Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'ya ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü  Hamza Aydoğdu’ya, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak teşekkür ediyoruz.

 

Duyuru İçin Tıklayınız

Valiliklere Gönderilen Resmi Yazı İçin Tıklayınız