GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ BİNGÖL VE DİYARBAKIR’DAYDI.


Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, 4 Nisan 2014 tarihinde Bingöl, 5 Nisan 2014 tarihinde de Diyarbakır Şubelerinin düzenlediği istişare toplantılarına katıldı. Toplantılarda şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, şubelerin kadın komisyonları ve üyelerimiz hazır bulundu.

İstişare toplantılarında bir konuşma yapan Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, kamu çalışanlarının iş güvencesinin ellerinden alınmak istendiğine de dikkat çekti. Özdemir şöyle konuştu: “Anayasanın 128. Maddesi ‘Devletin asli ve sürekli işleri devlet memurları ve kamu görevlileri eliyle yapılır’ der. Ancak bu madde ‘Devletin asli ve sürekli işleri çalışanlar eliyle yürütülür’ şeklinde değiştirilmek istenmektedir. Anayasanın 128. Maddesi, iş güvencesiyle ilgilidir ve memuru tanımlayan bir maddedir. Anayasanın 128. Maddesi değiştirilirse, o zaman devlet memurluğu sıfatı fiilen ortadan kalkar ve Tekel işçilerinin yaşadıklarını kamuda çalışan arkadaşlarımız yaşar. Ne yazık ki kamu çalışanları iş güvencesiz hale getirilmek istenmektedir. Dolayısıyla iş güvencesi konusunda tüm kamu çalışanları bir ve beraber olmalıdır; sendikal tercihlerine dikkat etmelidir. Kamu çalışanları kendilerini pazarlayan sendikal yapılara üye olmaya devam ederse, o zaman yakın bir gelecekte iş güvencemiz elimizden alınacaktır. İş güvencesi, Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiğimiz en önemli kazanımımızdır. Bu nedenle iş güvencemizin tehlikede olduğu konusunda tüm kamu çalışanlarını uyarmalıyız.”

Türk Eğitim-Sen’in etkili bir sendika olduğunu ancak yetkili de olması gerektiğini kaydeden Özdemir, sendikamızın üye sayısının her yıl en az net 25 bin civarında arttığını bildirdi. Türk Eğitim-Sen’in üye sayısının şu anda 235 bin civarında olduğunu ifade eden Özdemir, sendikamızın hiçbir baskıya ve zulme rağmen boyun eğmediğini belirtti. Sendikamızın faaliyetlerini de anlatan Özdemir, Türk Eğitim-Sen’in üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla birlikte milli konulara olan hassasiyetine de dikkat çekti. Irak ve Suriye’de yaşananları hatırlatan Özdemir, “Vatanımız olmazsa, 10 bin dolar maaş almamızın da bir anlamı olmaz. Vatanımız olmazsa namusumuz ve şerefimiz de olmaz. Bizler bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve dirliğine sahip çıkmalıyız” dedi.

Faaliyetlerimizin bültenlerimizde yer aldığını, aylık 50 bin bülten bastırdığımızı söyleyen Özdemir, “Her ay çıkardığımız bültenimiz dışında, 2 ayda bir üniversite bülteni, üç ayda bir Eğitimin Sesi dergisi çıkarıyoruz. Eğitim ve Toplum adlı uluslararası hakemli bir dergimiz var. Mayıs ayında da Fen Bilimleri alanında uluslararası bir dergi çıkaracağız. Web sayfamız çok ilgi görüyor” diye konuştu.

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen belli ilkelerin, belli amaçların bir araya getirdiği insanlardan oluşmuştur. Bizi diğer sivil toplum kuruluşlarından ayıran bazı özellikler bulunmaktadır. Sizler de Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in özellikleri nedeniyle bu çatı altındasınız. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in bir parçası olmak kamu çalışanlarının meselesini öncelikli mesele olarak kabul etmek ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana olmak demektir. Öyle sendikalar var ki ülkenin batısında çağdaş ve demokrat, ortasında muhafazakâr ve milletçi görünümde, doğusunda ise bölücü örgüt gibi çalışmaktadır. Oysa sendikamız ve konfederasyonumuz Edirne’de ne söylüyorsa, Kars’da da, Hakkari’de de, Antalya’da da, Diyarbakır’da da aynı şeyi söylüyor. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden yanayız. Bu ülkeyi oluşturan milli ve manevi değerlerin takipçisiyiz. Bunları yaparken de öncelikle kamu çalışanlarının ve eğitim çalışanlarının meselesini kendi önceliğimiz yapıyoruz. Bizim için sendikacılıkta birinci öncelik çalışanların sorunlarıdır. Çalışanların sorunlarını çözmeyen, mücadele etmeyen bir sendikacılık anlayışı bizim kabul edeceğimiz bir anlayış değildir.”

MEB Yasası ile ilgili de açıklamalar yapan Şahindoğan şöyle konuştu: “Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tasfiye kanundur. MEB’de tüm yönetim kademeleri tasfiye edilmektedir. Böyle bir tasfiye darbe dönemlerinde bile yapılmamıştır. Bu demokrasiye bir darbedir. Darbe sadece silahla, postalla olmaz; bazen de böyle demokratik usuller içinde gelenlerin ortaya koyduğu sivil darbeler de olur. Bu kanunu kabul etmiyoruz. Kanunun çıkmaması adına ortaya koyduğumuz mücadeleyi, kanunun iptali noktasında da ortaya koyacağız. Kazanılmış hakları yok sayan, tamamen keyfi bir yönetici atama sistemi getirmeyi amaçlamaktadırlar. Kendi yandaşlarının, kendilerine biat eden insanların atanmasını istiyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu kanuni düzenleme muhtemelen Anayasa Mahkemesi ve uluslararası sözleşmeye aykırılık noktasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından iptal edilecektir.”

Şahindoğan sözlerine şöyle devam etti: “MEB Yasası ile KPSS’yi kazanıp öğretmen olarak atanan bir kişi yeterli performans gösterdiği taktirde yazılı ve sözlü sınava alınacak. Öğretmenlerin stajyerliği, bu sınavların neticesinde başarılı olmaları durumunda kalkacak, öğretmenler başarılı olmazsa adaylıkları ikinci yıla uzayacak. Öğretmenler ikinci yılda da aynı kriterlerle değerlendirmelere tabi tutulacak, yine başarılı olmazlarsa meslekle ilişikleri kesilecek. Sözlü sınav, torpil ve yandaş kayırma uygulamasıdır. Bu ülkede mülakatların objektif yapıldığını kimse söyleyemez. Performans değerlendirmesinin kriterlerinin ne olacağını da bilmiyoruz. Yandaş sendikaya üye olmak performansın artmasında etkili olacak mı?”

6 yılını dolduran dershane öğretmenlerinin KPSS’siz, mülakatla kadroya alınacağını da belirten Şahindoğan, “Bu, yüzbinlerce eğitim fakültesi mezununa en büyük hakaret değil mi? İşte bunların adaleti. Bu zihniyet, sadece kendileri gibi düşünenler için adalet dağıtıyor” dedi.

Şahindoğan, “Türk Eğitim-Sen olarak tüm eğitim çalışanlarının dik duran insanlardan oluşması şeklinde bir hedefimiz var. Çünkü dik duramayan, makam için eğilip bükülen, ilkelerinden taviz veren insanların bu ülkenin eğitimine hiçbir katkısı olamaz. Bu kanun insanların dik duruşunu bozmaya yöneliktir. Kazanılmış haklar kanunlar tarafından güvenceye alınır ama siz kanun çıkarıp kazanılmış hak kavramını yok ediyorsunuz” diye konuştu.