USTAYA SELAMI ÇAKTI KOLTUĞU KAPTI!

 

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atama yapıldı.

EBS’nin Eskişehir Şube Başkanı İsmail Altınkaynak, Bilecik milli eğitimini sevk ve idare etmek amacıyla müdür olarak görevlendirildi.

Sayın Altınkaynak’ın atanmasının haber değeri taşıyor olması ve bu yazıda sözkonusu edilmesinin nedeni tabii ki, “müdür” olmuş olması değil!

Hikmet, zatın nasıl “müdür” olarak görevlendiğindedir.

Haber fotoğrafında görüldüğü üzere sayın Altınkaynak, nasip olmuş ve umre ziyaretiyle mübarek topraklara nail olmuş. Allah ziyaretini ve ibadetlerini kabul etsin.

Lakin;

Garip olan,

Abes olan,

Çirkin olan,

Bu mübarek vazifenin ifası esnasında

Bir sayın eğitimcinin,

Bir sayın mürekkep yalamışın,

Bir sayın “müdür”ün,

Böylesi bir mukaddes faaliyette dahi bir yerlere reverans yapmaya yüz bulmasıdır.

Fotoğrafa bakar mısınız;

“Müslüman”, eline almış pankartı “Usta dik dur eğilme ümmeti Muhammed seninle” diyerek selam çakıyor!

Muhterem, yüreğinde iman aşkı ve peygamber sevgisinden başka hiçbir dünyevi zevk ve beklentiye yer verilmeyecek bir manevi iklime değil de, adeta, sayın Başbakana reverans yapılan bir parti etkinliğine dahil olmuş!

Böyle bir seviye var mı?

Sırf ağababalara yaranmak uğruna,

Sırf “Ben buradayım ha!” demek için,

Sırf “durmak yok biata devam”ı göstermek için,

İbadeti kirletmeye değer mi?

Bütün insanlığın kıblegahı o mübarek mekanlar;

Milliyetin,

Mensubiyetin,

Siyasetin,

Politikanın,

Dünya görüşlerinin bir yana bırakıldığı;

Bütün inananların sadece ve sadece “KUL” olma kimliği ve aidiyetiyle huzura durduğu iman düzlemi değil midir?

Orada;

Makam-mevki yok,

Rütbe yok,

Menfaat yok,

Yalan dünyanın beklentileri yok,

Tezgah, dümen, takla zaten yok!

Ama görüyor ve anlıyoruz ki;

Birileri için;

Bütün hayatını, dünya görüşünü, gelecek kurgusunu, kişisel ve kurumsal ilişkilerini farklı temeller üzerine bina eden birileri için;

Mekan, yer, zaman, fark etmiyor.

O birileri için,

“Her yer takla, her yer menfaat”!

Yazık, çok yazık.

Yani..;

 “müdür” olsan ne yazar!