"BOP'UN SINIRLARI MÜSLÜMAN KANIYLA ÇİZİLİYOR"


İslam Dünyası ve Türk Dünyası’nda yaşanan zulme sessiz kalan Birleşmiş Milletler’i  Başkent Ankara’daki binası önünde protesto ettik.

 

KONCUK: İSLAM DÜNYASI ACIMASIZ BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYADIR

Birleşmiş Milletler binası önünde bir basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, İslam dünyası’nın medeniyet tarihinin en acımasız saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Koncuk, “Bugün tüm insanlık acı bir sınavdan geçmektedir. İslam dünyası, belki de medeniyet tarihinin en hoş görüsüz, en acımasız ve en alçakça saldırılarıyla karşı karşıyadır.

Dünyanın bir köşesinde Doğu Türkistan’da ve Arakan’da Müslümanlar, inançları nedeniyle vahşice katledilmektedir. Bir tarafta yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin uğradığı zulüm yüreklerimizi dağlamaktadır.   Diğer yanda Mısır’da, Suriye’de Müslümanlar birbirine boğazlatılmaktadır.

Irak’ta, Kerkük’te, Tuzhurmatu’da her gün patlayan bombalar can almakta, kan dökmektedir.

Özellikle 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarıyla birlikte İslam’a, hoş görüye, insanlığa ve barışa karşı sistemli bir operasyon başlamıştır. Batı, üzerinde yaşadığımız ve enerji kaynaklarına sahip olan Avrasya ve Ortadoğu Coğrafyası’nı kan gölüne çevirerek içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi açmazdan çıkmak istemektedir.” dedi.

 

KONCUK: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER OLAN BİTENİ İZLEMEKLE YETİNİYOR

Büyük Ortadoğu Projesi ile bölge ülkelerinin sınırlarının Müslüman kanıyla çizildiğine vurgu yapan Genel Başkan İsmail Koncuk, Birleşmiş Milletler’in olan biteni sadece izlemekle yetindiğini belirtti. Koncuk, Birleşmiş Milletler; Temel İnsan Hakları Sözleşmesi, Soykırımın Önlenmesi ve Savaş Suçlularının Cezalandırılması Sözleşmesi ve Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi ile tüm insanların can ve mal güvenliğini teminat almıştır.

Oysa bugün Birleşmiş Milletlere üye devletlerin gözleri önünde Müslüman kanı akıtılmakta, insanlık suçu işlenmektedir. Hazırlanan Büyük Ortadoğu Projesi, bu bölgede ülkelerin sınırlarının küresel çıkarlara uygun olarak yeniden belirlenmesi ve yeni sınırların Müslüman kanıyla çizilmesini içermektedir.

Proje kapsamındaki ülkeler üzerinde, sözde demokrasi getirmek bahanesiyle kirli bir oyun oynanmakta, Müslüman halk ise kurtlar sofrasına atılmaktadır. Büyük Ortadoğu Projesi’nin hedefindeki 27 ülkeden Afganistan, Cezayir, Cibuti, Filistin, Irak, Lübnan, Libya, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, İran, Sudan, Suriye, Tunus, Ürdün ve Yemen’de iç karışıklıklar çıkarılmıştır.

Proje kapsamı dışındaki Arakan Müslümanları ve Çin’de Doğu Türkistan Türkleri acımasız bir soykırıma tabi tutulmaktadırlar.   Bugün tüm İslam âlemi, Roma arenalarında kendi özgürlüğü için kardeşini boğazlamak zorunda bırakılan köleler misali, birbirine boğazlatılmaktadır.  Bir tarafta Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında kurtlar sofrasına atılmış bir Müslüman kitlesi vardır. Diğer tarafta dikkatler siyasi rejimlere çevrilmekte, liderler idam sehpasına oturtulmakta ama akan kanın asıl sorumluları perde arkasında ellerini ovuşturmaktadırlar.

Birleşmiş Milletler ise bütün bu olan biteni yalnızca izlemekle yetinmektedir. Bütün gözler operasyon yapılan ülkelere çevrilmişken oluk oluk akan Müslüman-Türk kanı görmezden gelinmektedir.

Doğu Türkistan’daki Çin zulmü, Karabağ’daki Ermeni İşgali, Türkmeneli’ndeki terör, Arakan’daki vahşet, Filistin’deki dram unutulmaktadır. Büyük Ortadoğu Projesi, Mısır ve Suriye’yi sahneye koymuştur.Yalnızca bu ülkeler değil, dünyanın dört bir yanında insanlar katledilmekte, insanlık yok edilmekte, demokrasi, insan hakları ve insanlık onuru çiğnenmektedir.” dedi.

 

KONCUK: BM GERÇEKLERE GÖZLERİNİ KAPATARAK, BATI’NIN KİRLİ OYUNLARINA ALET OLMAKTADIR

“Birleşmiş Milletler neyin etrafında birleşmiştir?” diye soran Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “Dünyanın dört bir yanında sudan ucuza akıtılan Müslüman ve Türk kanını durdurmak, bu kirli oyuna bir son vermek, Birleşmiş Milletlerin görevidir.” dedi. Koncuk,  Bizler buraya 21. Yüzyılın bu büyük kıyımına artık bir son verilmesi için toplanmış bulunuyoruz.

Nerede bir Müslüman kanı dökülüyor, yaşama hakkına, inançlara ve kutsal değerlere tecavüz edilerek doğrudan İslam’a saldırılıyorsa orada demokrasiden, hoş görüden ve ifade özgürlüğünden dem vuran ülkelerin parmağı ve etkisini görmekteyiz. Birleşmiş Milletler yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin küresel çıkarları kapsamına giren bölgelere, bu ülkelerin çıkarlarını korumak için müdahale eden bir maşa mıdır?

Mısır’da, Suriye’de yaşanan vahşet içimizi yakmaktadır. Doğu Türkistan’da akan Müslüman-Türk kanına, Karabağ’da işgal altındaki topraklara, evlerinden, yurtlarından edilmiş yüz binlere, Tuzhurmatu’da katledilen Türkmenlere gözlerimizi kapatmak gibi bir hakkımız yok.

Oluk oluk akan kanlar, yitip giden canlar, kan gölüne dönen vatanlar hep aynı değerdedir. Bir taraftaki acıya üzülüp, diğer taraftaki insanlık dramını görmezden gelmek Batı’nın kirli oyununa alet olmaktan başka bir şey değildir.

Birleşmiş Milletler neyin etrafında birleşmiştir? İnsanlığın etrafında mı yoksa ABD ve küresel güçlerin ortak çıkarları etrafında mı birleşmiştir?Dünyanın dört bir yanında sudan ucuza akıtılan Müslüman ve Türk kanını durdurmak, bu kirli oyuna bir son vermek, Birleşmiş Milletlerin görevidir. Ama BM ya susmakta ya da gerçeklere gözlerini kapatmaktadır.” dedi.

 

KONCUK: MÜSLÜMAN KANI SUDAN UCUZ GÖRÜLMEKTEDİR

Mısır’da ve Suriye’de kaybolan ve gözaltına alınan Türk gazeteciler için bir an önce adım atılmasını isteyen Genel Başkan İsmail Koncuk,  Batı dünyasının şer ittifakı oluşturarak  bütün imkân ve gücüyle dört bir yandan İslam dünyasına saldırdığının altını çizdi. Koncuk,  Aylardır hatta yıllardır gözaltında kaybolan gazetecilerimizi dahi bulmaktan aciz bu örgüt de olaylara Batı ideolojisi ve Batı gözlüğüyle bakmaktadır.

Suriye’de kaybolan gazeteci Kadumi’den tam bir yıldır haber alınamamaktadır. TRT Muhabiri Metin Turan, günlerdir Mısır’da gözaltında tutulmaktadır. BM ve Türk yetkililer, bu basın çalışanlarımızın bulunması ve serbest bırakılmasıyla ilgili girişimlerde bulunmalıdır. Bugün Mısır’da, Suriye’de, Kuzey Irak’ta Müslümanın Müslümana kırdırtılması, Müslümanların birbirini katletmediği bölgelerde ise, farklı inanç ve idareler tarafından Müslüman kıyımı yapılması, Batının çirkin yüzünü göstermektedir. 

Açıkça görülmektedir ki; Batı dünyası şer ittifakı oluşturmuş, bütün imkân ve gücüyle dört bir yandan İslam’a saldırmaktadır. Batı ve emperyalist ülkeler tarafından, Müslüman kanı sudan ucuz görülmektedir. Onların insan haklarından anladığı, Batı’nın, küresel güçlerin ortak menfaatleridir.

Tüm İslam âlemi Batı’nın bu çirkin yüzünü, çifte standart uyguladığı insanlık anlayışını sorgulamalı, “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.” düsturu ile hareket etmelidir. Bütün İslam âlemi, İslam dünyasının içine sokulmuş, tek görevi küresel güçlerin ortak çıkarlarını korumak olan Truva atlarına dikkat etmelidir.

Bu bakımdan, Birleşmiş Milletlerin görevi, olayları takip etmek değil, olaylara müdahale etmektir. Bütün bu gelişmeler ışığında dünya bir medeniyetler çatışmasına doğru sürüklenmeden önce Birleşmiş Milletler Örgütü’nün önünde tarihi bir görev durmaktadır. Barışı korumak, barışı sağlamaktan daha kolaydır.

İki büyük Dünya Savaşı’nın yaptığı yıkım ve tahribat henüz hafızalardan silinmemişken; kültürler, rejimler, dinler ve medeniyetler arasındaki farklılığı bir çatışma unsuru olarak ortaya koymak ve İslam âlemini kana bulamak isteyenler, insanlığa karşı büyük bir suç işlemektedirler.

Birleşmiş Milletler üyelerinin vicdanlarının sızlaması için daha kaç Müslüman’ın kanı akmalı, kaç çocuk zehirli gazlarla boğulmalı, kaç kadına tecavüz edilmeli, kaç genç parçalanmalı, kaç ülke iç karışıklığa sürüklenmelidir?” dedi.

        

KONCUK: BM KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HAREKET ETMELİ VE BU OYUNA SON VERİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇMELİDİR

Yaşanan trajedinin daha da büyümeden önüne geçilmesi için  Birleşmiş Milletler’i harekete geçmeye çağıran Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu katliamlara imza atanlar hakkında gereğinin yapılmasını istedi. Koncuk, “Bu nedenle BM, duruma müdahale etmek, olayların önlenemez noktalara gelmesinin önüne geçmek ve İslam’a yapılan saldırılara son vermek için derhal harekete geçmelidir.

İnsanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden önce Birleşmiş Milletler Örgütünü, Ortadoğu’daki çatışmalara destek vererek adeta Müslüman milletlere karşı bir sürek avı başlamasına neden olan ülkeler ve bu katliamlara imza atan liderler hakkında gereğini yapmak üzere, yetkili organlarını harekete geçirmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, Birleşmiş Milletler, egemen güçlerin siyasi, ekonomik ve ideolojik emellerine alet olmak için değil; adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve  sosyal eşitliği tüm ülkelere sağlamak için vardır. Bu karanfiller, Birleşmiş Milletlerin ve bütün insanlığın gözleri önünde katledilen, soykırıma uğrayan milyonlarca masum Müslüman’ın akan kanını temsil etmektedir.

Bu kan, zulme ortak olan herkesin ve her örgütün ellerine bulaşmıştır. Bu nedenle İnsanlık Mısır’da, Suriye’de, Doğu Türkistan’da, Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de kimyasal silahlarla, vahşi katliamlarla Müslüman kanında boğulmadan önce Birleşmiş Milletler, kuruluş amacının gereğini yapmak ve bu kirli oyuna bir son verilmesi için öncelik almak zorundadır. Aksi halde Birleşmiş Milletler’de bu insanlık suçuna ortak olacaktır “dedi.

Basın açıklamasının ardından, Dünya’nın dört bir köşesinde yaşanan soykırım ve katliamları temsilen hazırlanan ve üzerinde katliam yaşanan ülkelerde hayatını kaybeden masum insanların kanlarını temsil eden karanfiller bulunan dövizler BM binası önüne bırakıldı.

Ardından Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, katliamların durdurulması için BM’yi göreve davet eden bir mektubu BM yetkililerine teslim etti..

Basın açıklamasına, Genel Başkanımız İsmail Koncuk ile birlikte,  Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal,  Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar,  Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci,Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, Türk Dayanışma Konseyi Başkanı Şenol Bal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türk Dayanışma Konseyi Temsilcileri, Türkav Başkanı Sinan Yüksel ve üyeleri, Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube başkanı Hayrullah Efendigil ve dernek üyeleri, Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Hakan Kandemir, Genel Merkez yöneticilerimiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.