ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce 10.05.2013 tarihinde hazırlanan, 17 başlıkta öğretmen yetiştirme stratejilerinin ele alındığı ve 70 eylem planının yer aldığı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesini Taslağı Sendikamıza gönderilerek, tarafımızdan taslakla ilgili görüşlerimiz istenmiştir. Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi Taslağı ile ilgili görüşlerimiz, 27/05/2013 tarih ve 517 sayılı yazımızla Bakanlığa sunulmuştur.

 

İlgili görüşlerimiz için tıklayınız