KEÇİÖREN İLÇE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Ankara 4 Nolu Şube Başkanlığı, 19 Mart Salı günü Keçiören İlçe İstişare Toplantısı düzenledi. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu ve Keçiören ilçesindeki işyeri temsilcileri katıldı.

         Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN da toplantıya iştirak etti.

Şube Başkanı Ahmet AKKOCA’nın, şube faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdiği konuşmasından sonra Talip Geylan söz alarak temsilcilere hitap etti.

Geçen yıl gerçekleştirilen Toplu Sözleşme sürecinde yaşanan eksikliklere değinen Geylan, “Eğitim çalışanlarını masada temsil edecek sendika Türk Eğitim-Sen olmalıdır. Geçtiğimiz yıl görülmüştür ki, liyakat sahibi olmayanlarla, sırtını siyasi iktidara dayayarak işveren sendikacılığı yapanlarla ve çalışanları temsil ettiğini unutanlarla hak mücadelesi verilemiyor. Eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisi olan ve gücünü yalnız onlardan alan Türk Eğitim-Sen, her alanda olduğu gibi Toplu Sözleşme masasında da çalışanların cesur ve güçlü sesi olacaktır. İnanıyorum ki, eğitim çalışanları önümüzdeki 1 Ağustos’ta yapılacak olan ve 2014 ile 2015 yılının konularını karara bağlayacak olan Toplu Sözleşme görüşmelerinde sendikamızı yetkili kılacaktır” dedi.

Serbest kıyafet ile işyerlerine gidilmesi eylemini de değerlendiren Geylan, “Türk Eğitim-Sen olarak aylardır çağrıda bulunuyoruz; kamusal alanda yaşanan başörtüsü sorununun çözümü için ne Anayasa ne de yasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Çünkü buralarda tek bir madde yoktur ki, memurların kıyafetine vurgu yapsın. Bu meselenin tek adresi vardı o da, Kamu Görevlileri Kıyafet Yönetmeliği’dir. Bunu değiştirmek de sadece Bakanlar Kurulu’nun yetkisindedir. 11 Yıldır tek başına iktidar olan AKP Hükümeti en sıkıntılı konularda bile kimseye danışmadan, kimsenin tepkisini ciddiye almadan en radikal müdahaleleri yaparken, neden basit bir yönetmelik değişikliğini gerçekleştirerek başörtüsü sorununu çözmemektedir? Acaba AKP Hükümeti, önümüzdeki muhtemel Anayasa referandumunda istediği pakete evet oyu çıkarmak için başörtüsünü bir anahtar olarak mı kullanmayı amaçlamaktadır? Eğer böyleyse bu gayri ahlaki kirli bir oyundur. Biz bu kirli tezgahı bozacağız; kapı kapı gezecek, bütün kamu çalışanlarına anlatacak ve bu kirli oyunu ifşa edeceğiz. Son aylarda iktidarın hedefleri doğrultusunda iktidar partisinin saha memuru olan sözde bir sendikanın peş peşe eylemler yaptığına şahit olmaktayız. Şunu herkes bilsin ki, sendika olarak başörtüsü meselesinin bir siyasi ve sosyal istismar aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ve kamusal alanda dileyen kamu çalışanlarının başörtüsü ile çalışabilmesinin sağlanmasını savunuyoruz. Hiçbir mukaddes değerimizi ve inancımızın gereklerini sendikal rant aracı olarak kullanmayan sendikamızın bu asaletini anlamaktan aciz güruhun iftiralarını lanetliyoruz. Türk Eğitim-Sen, dileyen üyelerimizin serbest kıyafetle işe gitmelerinin en doğal hakları olduğunu ilan etmiş ve bu doğrultuda üyelerini hukuki güvenceye almak için serbest kıyafetle ilgili 15 Mart 2013 tarihli bir Merkez Yönetim Kurulu kararı almıştır. Üyelerimiz emin olsunlar ki, sendikamız onların ihtiyaç duyduğu her durumda sonuna kadar yanlarında olacaktır.” Şeklinde konuştu.

Toplantının son bölümünde ise karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, temsilciler tarafından yöneltilen sorular Şube Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi tarafından cevaplandı.