EYFOR-III EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU ÜRGÜP’TE YAPILIYOR

Nevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) işbirliğinde düzenlenen EYFOR-III EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU 12-13 Ekim tarihlerinde Ürgüp’te yapılıyor.

Toplantı çerçevesinde 12 Ekim’de “Eğitimde Politika ve Politika Uygulamalarına Sendikal Bakış” isimli bir de panel düzenlendi. Panele değişik sendikalardan temsilciler katılarak konu hakkında sendikalarının görüşlerini açıkladılar.

Panele Türk Eğitim Sen adına Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN katılarak sendikamızın görüşlerini dile getirdi. ŞAHİNDOĞAN konuşmasında,”Eğitim politikalarının, eğitim dışı güçlerin ve siyasilerin müdahalesine açık oluşunun yakın tarihimizde pek çok örnekleri vardır.12 Eylül darbesi döneminde eğitime müdahaleler olmuş darbe yöneticileri derslerin müfredatlarına kadar müdahale etmişlerdir.Benzeri girişimler 28 Şubat döneminde de görülmüş,8 yıllık kesintisiz eğitim bu dönemde uygulanmaya başlamıştır. Sadece İmam Hatip okullarının önünü kesmeyi amaçlayan bu girişim özellikle mesleki eğitime büyük darbe vurmuştur. İlköğretimin kademeleri arasındaki geçişleri de yok eden bu uygulamaya Türk Eğitim Sen o dönemde de karşı çıkarak bunun yanlış bir uygulama olduğunu vurgulamıştır” dedi. ŞAHİNDOĞAN, konuşmasının devamında,”Eğitim politikalarımıza siyasi müdahalelerin en son örneği hükümet tarafından yapılan 4+4+4 şeklindeki yeni eğitim sistemidir. Sistem yeterince tartışılmadan siyasi iktidarın meclisteki sayısal çoğunluğu sayesinde kanunlaşarak uygulanmaya başlanmıştır.4+4+4 Eğitim sistemi tartışmalarında Türk Eğitim Sen hep aklın ve sağduyunun yanında olmuş eğitimi ve eğitimcileri düşünmüştür. Eğitim sisteminin siyasi kararlarla değil ancak pedagojik gerekler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini savunmuştur. Eğitim sisteminin kesintili olmasını Türk Eğitim Sen olarak destekliyoruz ve imama hatip ortaokullarının açılmasını da doğru buluyoruz. Ancak sistem 1+5+3+4 şeklinde zorunlu kesintili 13 yıllık eğitim sistemi olmalıydı. O zaman şimdi yaşadığımız sıkıntıların hiç birisi yaşanmayacaktı.Bu dönemde personel.meb.net adlı internet sitesi tarafından yapılan bir ankete göre eğitimcilerin yalnızca %12’si 4+4+4 sistemine evet derken % 45’i 1+5+3+4 sisteminin yani Türk Eğitim Sen’in ısrarla savunduğu sistemin daha uygun olduğu şeklinde görüş bildirmişti.Sistem tartışmalarının olduğu dönemde konuya sadece 28 Şubat süreciyle hesaplaşma çerçevesinden bakan Hükümet yanlışı bir başka yanlışla düzeltmeye kalkmış haklı ve yerinde görüşlere maalesef itibar etmemiştir.”dedi.