‘’ANAYASA’DA TEMEL İLKELER’’ PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Panel’de nasıl bir Anayasa hazırlanması gerektiği konusu masaya yatırıldı.

Türkiye Kamu-Sen’in 20. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri Büyük Anadolu Oteli’nde yapılan Anayasada Temel İlkeler Paneli ile sürdü. Panele, Doç. Dr. Şenol Bal, Prof. Dr. Hasan Tunç ve Prof. Dr. Ali Akyıldız katıldı.

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın yaptığı Panel’de ilk olarak söz alan 23. Dönem İzmir milletvekili Doç. Dr. Şenol Bal, Anayasa değişikliği tartışmalarının etnik bölücülerin talepleri çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyerek üniter devlet anlayışının yok edilmek istendiğini belirtti.

12 Eylül 2010 Anayasa değişikliğine “hayır” diyenlerin darbeci damgası yediğini ancak değişiklik sonrasında artık yargının bile bağımsızlığını kaybettiğini ve yargının siyasallaştırıldığını vurguladı.

Vatanın bütünlüğünün, bağımsızlığının, Türk kimliğinin tehlike altında olduğuna dikkat çeken Bal, “Türkiye Cumhuriyetinin kurucu unsurlarının ve ilkelerinin yok edilmek istendiği ortadadır.” dedi. Siyasi iktidarın niyetinin, ülkenin milli ve üniter yapısını adem-i merkeziyetçi bir yapıya dönüştürmek olduğunu belirten Bal, bu oyunun bozulması gerektiğini ve milli bilincin uyandırılmasının şart olduğunu söyledi. Şenol Bal konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Milli kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Parlamenter demokratik rejimden vazgeçmeyeceğiz. Milli devlet olamayışımızdan kaynaklanan ülke sorunlarını, milli bilincimizi güçlendirerek çözebiliriz.”

Panelde daha sonra söz alan Prof. Dr. Hasan Tunç, toplumun değer yargıları üzerinden siyaset yapılınca çatışma ortamı yaratıldığını, günümüzde bunun en açık örneğinin Türkiye olduğunu belirtti. Üniter devletin, tek hukuk, tek yönetim gerektirdiğine dikkat çeken Tunç, Türkiye’de de bu anlayışın benimsendiğini söyledi.

Anadilde eğitim tartışmalarına da dikkat çeken Hasan Tunç, üniter yapının bu yolla yıpratılmak istenildiğini ifade etti. Uluslararası platformlarda sözü edilen anadilde eğitim anlayışıyla Türkiye’ye dayatılmaya çalışılan anadilde eğitim anlayışının çok farklı olduğunu vurgulayan Tunç, “Uluslararası kanunlara bakıldığında devletin eğitim dilinin korunması ifadesi görülecektir.” dedi.

Son olarak söz alan Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Akyıldız ise Anayasanın yenilenmesi gereği üzerinde durdu. Devlet yapısının ve temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi için anayasa değişikliği yapılması gerektiğini vurgulayan Akyıldız, federatif bir yapının ülkenin bölünmesine neden olabileceğin belirtti. Başkanlık sistemini de eleştiren Ali Akyıldız, bu sistemin Türkiye’de uygulanamayacağını ifade etti. Akyıldız, “Biz bu Anayasayı vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almak için yapmak istiyoruz ama asıl yapılmak istenilenin ülkeyi bölmek olduğunu görüyoruz.” dedi.

Panelin ardından Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, konuşmacılara  günün anısına birer plaket taktim etti.