GENEL BAŞKAN “TÜRKİYE’DE TOPLUM DİN VE SİYASET” SEMPOZYUMUNA KATILDI

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile sendikamızın ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’de Toplum, Siyaset ve Din” konulu sempozyum bugün (03.05.2012) G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyum geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden üyemiz ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Şahin Gürsoy anısına ithaf edildi.

Genel Başkan İsmail KONCUK da beraberinde Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN ile birlikte programa iştirak etti.

Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hayati Beşirli’nin açış konuşmasından sonra söz alan Genel Başkan İsmail Koncuk, konuşmasında din eğitiminin önemine dikkat çekerek, özetle şunları söyledi: “İnsanlığın varoluşundan itibaren hayatın en önemli parçası olan din ve din eğitimi meselesi, bugün de en mühim iştigal hususu olarak önümüzde durmaktadır. Bugün toplumumuzun yaşadığı bir çok sıkıntının kaynağında din eğitiminin yetersizliği, toplumun din eğitimi ihtiyacının sağlıklı ve yeterli düzeyde karşılanamayışı yatmaktadır. Bu yetersizliğin sonucu oluşan sağlıksız din algısının ortaya çıkardığı sosyal, siyasal ve ahlaki olumsuzlukların sıkıntısını toplum olarak hep birlikte yaşamaktayız. Dolayısıyla biz Türk Eğitim-Sen olarak, Kuran-ı Kerim’in ve Hz. Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olarak eğitimin her kademesinde öğretilmesini yıllardır savuna gelmekteyiz. Biz inanıyoruz ki, din eğitimi toplumsal bir ihtiyaçtır. Ve devlet bir kamu hizmeti olarak toplumun bu ihtiyacına cevap vermeli, din eğitimini merdiven altlarına mahkum etmemelidir. İşte bu amaçla 4+4+4 şeklinde kademelendirilen yeni eğitim sistemi tartışmaları içerisinde bizler, din eğitiminin seçmeli ders olarak okutulmasını teklif etmiş ve yasanın bunu ihtiva eden kısmını da desteklemiş idik. Öğrenciler ve öğretmenler açısından ciddi sıkıntıları beraberinde getiren ve büyük bir karmaşaya neden olacak olan 4+4+4 sisteminin tek olumlu tarafı, bizim de tekliflerimiz içerisinde yer alan din eğitiminin seçmeli olarak yer almış olmasıdır. Bu açıdan baktığımızda, diliyoruz ki, çocuklarımız devlet okullarında kutsal kitabımızı anlamıyla birlikte öğrenecekler ve her Müslüman için model olan Hz. Peygamberimizin hayatını ve felsefesini hıfzedeceklerdir.”

Genel Başkanın konuşmasının akabinde Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kalender ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Duman’ın konuşmalarından sonra sempozyumun oturumlarına geçildi.

Prof. Dr. Niyazi Akyüz’ün yönettiği birinci oturumda; Prof. Dr. Niyazi Usta “Aynı Zamanda Aynı Mekanda Birlikte Yaşamak” konulu, Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur “Aleviliğin Dini Tipolojisi Çerçevesinde Analizi” konulu ve Prof. Dr. Fazlı Polat “Dini İnancın Sosyal Tutum ve Davranışlardaki Belirleyiciliği” konulu tebliğlerini sundular.

Prof. Dr. Kazım Sarıkavak’ın yönettiği ikinci oturumda ise; Prof. Dr. Recep Kılıç “Şahin Gürsoy ve Türkiye Aleviliği” konulu, Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu “Laisizmin Türkiye Temelleri” ve Doç. Dr. Tevfik Erdem de “Demokrasi ve Modernleşme Bağlamında Türkiye” konulu tebliğlerini sundular.