1MAYIS’I TÜRK-İŞ İLE BERABER BURSA KENT MEYDANI’NDA KUTLUYORUZ

TÜRK-İŞ ve TÜRKİYE KAMU-SEN, 1 Mayıs'ı Bursa Kent Meydanı’nda kutlayacak. Mitinge Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu katılarak birer konuşma yapacaklar.Yürüyüşle saat 10:30'da başlayacak kutlama programı Bursa Kent Meydanında miting ve konserle sona erecek.

Bursa'da yapılacak kutlamalara Türkiye Kamu Sen'e bağlı çevre illerin üyeleri de katılacak. Bu iller Kocaeli, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Sakarya,Kütahya ve Balıkesir olarak tespit edildi.

PROGRAM
10:30- Stadyum önü, Altıparmak'ta toplanma
11:15-11:30- Yürüyüş Başlangıcı (Darmstat Caddesinden, Kent Meydanına)
12:15-12:30- Kent Meydanın'da Miting
12:30-13:00-Genel Başkanların konuşmaları
13:00-14:00-Konser, bitiş

 

1 MAYIS
EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK
MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ
KUTLU OLSUN!

Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, işsizleri, emeklileri, yoksulları, kadınları, gençleri ile birlikte 1 Mayıs’ta tüm Türkiye’de alanlardayız.

Barış için, özgürlük için, demokrasi için, ekmek için, daha güzel bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanışma içindeyiz.

Sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve sendikal haklarımız için omuz omuzayız.

1 Mayıs 2012’yi güvencesiz, kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı koşullarda karşılıyoruz. Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor. Ulusal İstihdam Stratejisinin emek karşıtı yaklaşımlarıyla kıdem tazminatımıza göz dikiliyor, asgari ücret bölgeselleştirilmek, esnek ve kuralsız çalışma biçimleri yaygınlaştırılmak isteniyor.

Sendikasızlaştırma yaygınlaşıyor, sendikal örgütlenmenin önüne engeller çıkarılıyor. Örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor. Biz sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar istiyoruz.

Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olduğu bir Türkiye için, sosyal devlet için alanlardayız.

1 MAYIS’TA ALANLARDAN BİR KEZ DAHA HÜKÜMETE SESLENİYORUZ

Türkiye’yi yönetenlerin temel hedefi özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin sınırlarını genişletmek olmalıdır.

Anayasa değişikliği tüm kesimlerin uzlaşacağı bir zeminde gerçekleştirilmeli ve Anayasa katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarının sağlıklı işleyeceği bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için uzlaşma, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir.

Emekçilerin çıkarları savaşta değil barıştadır. Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” şiarı rehber edinilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm kurumları hukuk devleti anlayışıyla hareket etmelidir.

Anti demokratik sendikal yasalar değiştirilmeli, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

“İnsan onuruna yaraşır iş” herkesin hakkıdır. İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi temel yaklaşım olmalıdır.

Cinayet haline gelen iş kazaları önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılmalıdır.

İş güvencesi, işe iadeyi sağlayacak biçimde yeniden ve öncelikle düzenlenmelidir.

Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınmalıdır.

Kıdem tazminatı işçiler bakımından vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır. Buna el uzatılması, ortadan kaldırılması ya da daraltılması yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir. Asgari ücret insan onuruna yakışır bir biçimde belirlenmelidir. Asgari ücretin bölgeselleştirilmesi girişimlerinden vazgeçilmelidir.

Esnek ve kuralsız çalışma biçimlerini yaygınlaştırma girişimlerine son verilmelidir.

Taşeronlaşma engellenmeli, asıl işin taşeronlara yaptırılması uygulamasından vaz geçilmelidir.

Vergi adaletsizliği giderilmelidir.

İşsizlik Fonu’nda biriken para Fon’un oluşturulma amaçları doğrultusunda kullanılmalı, sosyal güvenlik fonlarının amacı dışında kullanılması düşüncesinden vaz geçilmelidir.

Doğal yaşam korunmalı, ekolojik çevre tahribatına son verilmelidir.

Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılması sağlanmalıdır.

İşçiler, Kamu Emekçileri, Emekliler, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, Gençler,

EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA

GÜNÜ TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN