GENEL BAŞKAN KAYSERİ’DE İL İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkan İsmail KONCUK, Kayseri 1 ve 2 No’lu Şubelerin ortaklaşa düzenlediği İl İstişare Toplantısı’na katıldı. Genel Başkana Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN da eşlik ettiler.

14 Nisan 2012 Cumartesi günü İlçe ve İşyeri Temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, Şube Başkanları Ali BENLİ ve Ali İhsan ÖZTÜRK’ün açılış konuşmalarından sonra Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Talip Geylan ve Seyit Ali Kaplan bilgilendirme konuşmalarını yaptılar.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan İsmail Koncuk, kapsamlı bir konuşmayla katılımcılara hitap etti.

4688 Sayılı Sendika yasasında değişiklik yapan düzenlemelerin TBMM’de görüşülmesi sürecinde yapılan çalışmaları anlatan Genel Başkan, yeni bir mevzi daha kazanmış olmakla birlikte yasanın mevcut halinin bir takım sıkıntıları da ihtiva ettiğini belirtti.

Açıklamalara göre 30 Nisan tarihinde Toplu Sözleşmenin başlayacağını ifade eden Genel Başkan Koncuk, Türkiye Kamu-Sen olarak ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, “Her sene olduğu gibi bu yılda konfederasyonumuz masaya çok hazırlıklı olarak oturacaktır. Toplu Sözleşme masasını, kamu çalışanlarını taleplerinin ve sorunlarının dile getirildiği önemli bir mekanizma olarak kabul eden Türkiye Kamu-Sen, her zaman olduğu gibi bu sene de en hazırlıklı konfederasyon olarak çalışanların gerçek sesi olacaktır. Sendika olarak Hükümet çevreleri tarafından dillendirilen 3+3 gibi komik yüzdelik artışı kabul etmiyoruz. Sadece son bir yılda doğalgaza % 34, benzine %19 zam yapılmışken böylesi bir teklifi hakaret kabul ediyoruz. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 2012 yılı için 10+10 olmak üzere toplam %20 zam istiyoruz. Bunun yanı sıra tüm kamu görevlileri ve emeklilerinin taban aylığına yansıtılacak şekilde 100 TL seyyanen artış ve özel hizmet tazminatlarının artırılarak bütün kamu çalışanlarına 100 TL özel hizmet tazminatı artışı talep ediyoruz. Eşit işe eşit ücret uygulamasında mağdur edilen kamu çalışanları için ek ödeme oranlarının 25-75 puan artırılarak başta öğretmenler ve akademisyenler olmak üzere geniş bir çalışan kesiminin hak ettiğini almasını istiyoruz. Bu konu bizim için görüşmelerin olmazsa olmaz konularının başında gelecektir. Ayrıca yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine ve emeklilere brüt asgari ücret tutarında (886,5 TL) ‘Bayram İkramiyesi’ ödenmesini talep ediyoruz. Öte yandan aile ve çocuk yardımının da günümüz gerçeklerine göre güncellenerek, aile yardımının 238,3 TL, çocuk parasının ise 0-6 yaş çocuk için 66,2 TL, 6 yaş üstü çocuk için 33,1 TL olarak belirlenmesini istiyoruz. Bilindiği gibi ayda 15 TL olmak üzere üç ayda bir 45 TL olarak ödenen Toplu Görüşme Primi uygulaması da artık Toplu Sözleşme İkramiyesi adı altında ödenecektir. Türkiye Kamu-Sen olarak bu ikramiyenin aylık olarak ve memur maaş katsayısının 20 bin gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olan 110 TL olarak ödenmesini talep ediyoruz.” Dedi. Türkiye Kamu-Sen’in çalışanlar için istediği mali taleplerin ödenmeyecek meblağ olmadığını belirten Genel Başkan, “2012 yılı için kamu görevlilerine uygulanacak zam ve tazminatlar konusundaki mali talebi; ikramiyeler ve ücret adaletinin sağlanması için talep ettiğimiz kısmi artışlar ve sosyal yardımlar hariç en düşük dereceli memur maaşı için  401,75 TL; ortalama memur maaşı için 483,28 TL’dir.” Dedi.

İş güvencesinin de ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Genel Başkan İsmail Koncuk, Hükümetin hem Anayasa değişikliği sürecinde hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değişikliğinde memurların iş güvencesinin tartışma konusu yapılarak yeni bir düzenlemeye gidilmek istendiğini gördüklerini ifade ederek, “Kamu çalışanları da yaklaşan tehlikeyi görmelidir. Hükümet, devlet memurlarının iş güvencesine sahip olmasını hazmedememekte ve bir şekilde buna müdahale etmeyi kafasına koymuş bulunmaktadır. Çalışma Bakanı sayın Faruk Çelik 657 sayılı kanunun artık köhne bir kanun olduğunu ve yeni bir yasanın hazırlanması gerektiğini söylerken asıl maksatlarının iş güvencesi olduğunu saklamamaktadır. Yine sayın Başbakan görüşmemizde işçi memur ayrımının kaldırılarak tek tip bir çalışan statüsü getirilebileceğini söylemiş ve bizim tavrımızı öğrenmek istemiştir. O görüşmede kendisine söylediğimi tekrar etmek istiyorum; kamu çalışanlarının iş güvencesi dışında her şeyi konuşabiliriz, ancak devlet memurunun güvencesinden taviz vermemizi kimse beklemesin.” Şeklinde konuştu.

4+4+4 Şeklinde kademelendirilen yeni eğitim sisteminin doğuracağı sıkıntılara da dikkat çeken Genel Başkan, “Sistemin tartışmaya açıldığı zaman defalarca dile getirdik. Bu sistemin sıkıntılar getireceğini söyledik. Türkiye’nin ihtiyacı 1+5+3+4’tür. Getirilmek istenen sistemle 50 binin üzerinde sınıf öğretmenimiz norm fazlası olacak, ayrıca ikinci kademenin dört yıla çıkarılmasıyla da %30 oranında branş öğretmeni ihtiyacı daha doğacak dediğimizde bize iftira atanlar bugün çırpınıyorlar. 71 İlde zorunlu hale getirilen okul öncesi eğitiminin sistem dışında bırakılmış olması da kabul edilemez. Ülkemiz okul öncesi eğitimde kaybettiği uzun yılları ancak zorunlu eğitimle kapatabilecektir. Ancak Hükümet bu gerçeği görememektedir. Hükümet ve destekçisi çevreler 4+4+4 sistemine karşı çıkmayı din eğitimine ve imam hatiplere karşı çıkmak gibi göstermeye gayret etmektedir. Bu hem doğru hem de ahlaki değildir. Kamuoyu biliyor ki; 1+5+3+4 şeklinde kesintili eğitimi teklif eden Türk Eğitim-Sen, ayrıca aynı raporunda İmam Hatip ortaokullarının açılmasını ve Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Peygamberimizin hayatının da seçmeli ders olarak okutulmasını önermiştir. Şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu sistemi Milli Eğitim Bakanı da kucağında bulmuştur. Sistemin hazırlık aşamasında ne Milli Eğitim Bakanı ne de Bakanlık bürokrasisi sürece müdahil olmuştur. Şimdi sayın Bakan çırpınıp durmakta, bu nedenle de sürekli çelişkili açıklamalarda bulunmaktadır.” Dedi.

Son günlerde özel okulların teşvik edileceği haberlerine de değinen Genel Başkan, “Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek öğrenci başına 1.500 TL destekle özel okulların teşvik edileceğini, aileye 1500 TL verileceğini üzerinin de aile tarafından tamamlanarak çocukların özel okula gönderilebileceğini ve böylece %2 olan özel okullaşma oranının %20’ye çıkarılacağını ifade etmiş. Sayın Bakanın ülke gerçeklerinden habersiz olduğu bu açıklamasından bellidir. Sayın Bakan, ortalama özel okul fiyatlarının 10-15 bin lira olduğu düşünülürse kaç tane ailenin 1500 liranın üzerini tamamlayabileceğinin farkında değil. Ayrıca, %20'lik oran üç milyon öğrenciye tekabül eder ki, bu da yaklaşık 200 bin öğretmen istihdamı demektir. Yani sayın Bakan böylesi hayali ve öncelikli olmayan projelere aktarmayı düşündüğü parayı öğretmen atamasına ayırırsa atama bekleyen 200.000 gencimiz iş sahibi olacaktır. Bugün ülkemizde 12.100 okulda birleştirilmiş sınıf uygulaması olduğundan habersiz olan Sayın Maliye Bakanını gerçekci olmaya ve öncelikli sorunlarımıza kafa yormaya davet ediyorum.” Dedi.

Konuşmasının son bölümünde İLKSAN seçimlerine de değinen Genel Başkan, kurum üzerine asılsız iftiraların yoğunlaştığına dikkat çekerek, “1996 Yılından beri arkadaşlarımızın da yönetiminde bulunduğu İLKSAN büyük mesafe katetmiştir. 3 Trilyon borçla devralınan kurum bugün 500 milyon lirayı aşan nakit varlığına ulaşmıştır. O zamanlar bir/bir buçuk yılda ve ancak bir buçuk maaş karşılığı emekli ikramiyesi veren İLKSAN bugün 13-20 bin lira arasında ikramiyeyi iki gün içerisinde üyesine ödeyebilen bir kuruluş olmuştur. Çok ciddi bir denetleme sürecine tabi olan kurumda tek bir kuruş dahi yolsuzluğa müsaade edilmemektedir. Bu derece titiz görev yapan arkadaşlarımıza atılan iftiraların hesabı yargı önünde verilecektir. Namuslu insanlara iftira atmak kadar şerefsizce bir davranış olamaz. İnanıyorum ki, 28 Nisan’da sandık mensupları müfterilere esaslı bir tokat vuracaktır” dedi.

      Toplantı sonunda Şube binasında Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Şube Başkan ve temsilcileriyle bir araya gelen Genel Başkan İsmail Koncuk 5 Mayıs’ta yapılacak Kayseri bölge mitingi hakkında değerlendirmelerde bulundu.