TÜRKİYE KAMU-SEN 19 YAŞINDA

            Kamu çalışanlarının sesi soluğu Türkiye Kamu-Sen, yürüttüğü onurlu mücadelede 19. yılını kutladı.

            Konfederasyonun 19. kuruluş yıldönümü Dedeman Otel’de düzenlenen akşam yemeği ile kutlandı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ''konfederasyonun 19. kuruluş yıl dönümü'' dolayısıyla Dedeman Otel'de düzenlenen akşam yemeği öncesinde bir konuşma yaptı.
 
            Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Hükümetten, memurların grev, toplu sözleşme ve siyasete katılma hakkını göz ardı etmeden, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir anayasa hazırlamasını beklediklerini bildirdi.
 
            Türkiye Kamu-Sen'in yalnızca ücret sendikacılığı yapmadığını, toplumun ve çalışanların bütün sıkıntılarıyla yakından ilgilendiğini belirten Koncuk, huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlanması, nimette de külfette de adaletin tesis edilmesi, toplumun tüm kesimlerine büyümeden pay verilmesi ve adil bir gelir dağılımı sağlanması yolunda kutlu bir mücadele sergilediklerini ifade etti.
 
            Denge tazminatı ile başlayan ve 2008 yılında protokole bağlanan eşit işe eşit ücret uygulamasının amacının dışına çıktığını, aksaklığa uğradığını ve mağduriyetler yarattığını belirten Koncuk, ''Bizler memurun da vatandaş olduğunun, demokratik, siyasi ve ekonomik hakları olduğunun unutulmadan memurlarımızın yüzünün gülmesini, geleceğe umutla bakması için öncelikle adil bir ücret sisteminin oluşturulmasını ve kurumlar arasındaki ücret adaletsizliğinin bir an önce giderilmesini istiyoruz'' dedi.
 
            ''Haksızlıklara, güvencesizliğe ve düşük ücrete neden olan taşeronlaşmanın'' bir an önce son bulmasını ve kamuda devlet hizmetlerinin yalnızca iş güvencesine sahip memurlar tarafından verilmesini istediklerini bildiren Koncuk, kamu görevlilerinin iş güvencesinin korunması ve geliştirilmesi, iş güvencesinden mahrum çalışanların güvenceye kavuşturulması ve sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesinde büyük bir aşama kaydettiklerini söyledi.
 
         Koncuk, 300 bin civarındaki sözleşmeli ve geçici personelden yalnızca 192 bininin kadroya geçirilerek 110 bin personelin dışlanmasını doğru bulmadıklarını vurgulayarak, kamuya sözleşmeli personel alımının devam ettiğine dikkati çekti.
 
         4-b'li ve belediyelerde, il özel idarelerinde kurumların özel kanunlarına göre çalıştırılan sözleşmeli personelin sorunlarının çözümsüz kaldığını kaydeden Koncuk, kadro hakkı elde edemeyen diğer sözleşmeli personel ile 4-c'lilerin kadroya kavuşması ve kamuda sözleşmeli istihdamına son verilmesi için girişimlerinin süreceğini bildirdi.
 
            Yıllardır verdikleri mücadelenin sonunda toplu sözleşme hakkının anayasal güvence altına alınmış olmasını ''kamu görevlileri sendikacılığında atılmış büyük bir adım'' olarak nitelendiren Koncuk, ''Anayasa değişikliğinin üzerinden 10 aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala memurların toplu sözleşme hakkını kullanması ile ilgili yasal düzenlemenin yapılmamış olması, son derece büyük bir eksikliktir. İstediği anda Kanun Hükmünde Kararname yetkisini kullanarak, istediği değişikliği gerçekleştiren hükümetin bu düzenlemeyi de görüşlerimiz doğrultusunda yapması mümkünken, süreç sürüncemede bırakılarak toplu sözleşme hakkımız adeta bir belirsizlik ortamına sürüklenmek istenmektedir'' diye konuştu.
 
            Örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakkı ile siyasete katılma hakkının bir bütün olarak kullanılmadığı bir yapının sendikacılık anlayışıyla uyuşmadığının altını çizen Koncuk, yargı kararıyla evrensel sözleşmeler yoluyla ve fiili uygulamalarla sabit bir hak haline gelmiş olan grev hakkının kanunlarla yasaklanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
 
            Grev hakkının Anayasa değişikliğine konu edilmeyişinin mutlaka en kısa zamanda düzeltilmesi gereken bir konu olduğunu ifade eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
            ''Anayasa değişikliğinde memurların Kamu İşveren Kurulu ile anlaşması durumunda toplu sözleşme hükümlerinin hayata geçirileceği öngörülmüştür, ancak bugüne kadar imzalanan mutabakat metinlerini yok sayan hükümetin, toplu sözleşme hükümlerini hayata geçireceği konusunda ciddi şüpheler oluşmaktadır. Bu şüpheleri ortadan kaldıracak olan uygulama, toplu sözleşme, uzlaştırma mekanizması, grev gibi konuların yasal mevzuatta nasıl ele alınacağıyla yakından ilgilidir.
 
            Yüksek bir oy oranı ile iktidarını sürdüren hükümetin, önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı uygulamalar bu anlamda bizler için son derece büyük önem arz etmektedir. İktidarın, milletimizden aldığı desteği kötüye kullanmadan, toplumsal bir mutabakatla çalışma hayatını geliştiren, memurların grev, toplu sözleşme ve siyasete katılma hakkını göz ardı etmeden, demokratik katılımcı ve özgürlükçü bir anayasa hazırlamasını Türkiye Kamu-Sen olarak beklemekteyiz.''
 
            Koncuk, Anayasa değişikliğinde milletin hassasiyetlerinin göz ardı edilmesine, devletin kuruluş felsefesinin yansıtıldığı anayasanın başlangıç metninin özünün değiştirilmesine, devletin temel niteliklerini, şeklini ve bütünlüğünü tanımlayan maddelere dokunulmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.
 
            Son günlerde içeride ve dışarıda yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin büyük bir gerilim ve çatışma ortamına itildiğini gösterdiğini kaydeden Koncuk, sorunların çözümü noktasında hukukun üstünlüğü ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalınarak, hukuka duyulan güveni zedeleyecek söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. 

               Kuruluş yıldönümüne, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Büro-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Görüşme Sekreteri ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşler Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu , Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir de katıldı. Kutlama yemeğine katılanlar arasında Türkiye Kamu-Sen eski Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Hamit Ayanoğlu ile konfederasyonun temsilcileri, sendika başkanları, basın temsilcileri ve çok sayıda davetlilerde vardı.

Genel Başkanın Açıklamalarını İzlemek İçin Tıklayınız