4/C LİLERLE BAZI KURUMLARDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİLER ÜVEY EVLAT MI?

DAĞ FARE DOĞURDU!..

Türkiye Kamu-Sen bir kez daha mağdur sözleşmelilerin sesi oldu.

Seçim arifesinde bazı sözleşmelileri kadroya alan hükümet, 110 bin sözleşmeliyi ise unuttu. Türkiye Kamu-Sen konuyu gündeme taşımak için Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,” hükümet bizi 9 senedir ilk defa anladı, onu da yanlış anladı” dedi.
 
Eyleme , Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ve çok sayıda sendika yöneticisi katıldı.
 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk konuşmasında, siyasi iktidarın sözleşmeli personel uygulamasının mucidi olduğunu belirterek şunları söyledi:
 
“Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır ezilen, hor görülen, en temel insan hakkından dahi mahrum bırakılan, ailelerinden koparılan, güvencesiz bir geleceğe mahkûm edilen sözleşmeli personelin sesi, soluğu olduk.Yaptığımız eylemlerle, gerçekleştirdiğimiz mitinglerle, başlattığımız kampanyalar ve yürüttüğümüz hukuk mücadelesiyle, güvencesiz, güvensiz, örgütsüz, emek düşmanı, esnek ve sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına karşı tek başımıza mücadele verdik.Ancak hükümet, bütün uyarılarımıza rağmen, insan onuruna yakışmayan, sosyal devlet ilkesine uymayan, “kamu hizmeti” anlayışını zedeleyen, sözleşmeli personel uygulamasını ısrarla sürdürdü. İktidarı boyunca, adeta kamuyu bir sözleşmeli cehennemine çevirdi. Ve 9 yıl içinde, sözleşmeli personel sayısını 10 binden 300 bine; geçici personel sayısını ise 164’ten 45 bine çıkardı.Bu dönemde adeta sözleşmeli uygulamasının mucidi oldular ve kamuda güvensiz ve güvencesiz çalışmayı yoktan var ettiler.Hazırladıkları sözde Kamu Yönetimi Reformunda bile tüm memurların sözleşmeli statüye geçirilmesi vardı. Bazı yandaş sendikalar da “memurlar sözleşmeli olmalı” diyerek, bu kara kampanyaya destek verdiler.Bazı bürokrat ve bilim adamı sıfatı taşıyanlar, ülkenin kurtuluşunu “esnek istihdam modeli”nde buldular.Hatta hükümet daha geçtiğimiz yıl, Türkiye’nin istihdam stratejisini, esneklik üzerine inşa etmeye karar verdi.Ama yılmadık. Tek başımıza da olsak, doğru bildiğimiz yolda yürüdük ve sözleşmeli istihdamına, geçici personel çalıştırılmasına, düzensiz, kuralsız ve güvencesiz çalışmaya “hayır!” dedik.Mücadelemizde, haklılığımız bizlere güç, desteğiniz umut verdi.”
 
 
“Haklıyız çünkü güvencesiz istihdam, devletin devamlılığı ilkesine aykırıdır.Haklıyız çünkü çalışanların ailelerinin parçalanması Anayasanın temel ilkelerine uymamaktadır.Haklıyız çünkü sözleşmeli çalışma, uluslar arası sözleşmelerin ihlali anlamı taşımaktadır.Haklıyız çünkü sözleşmeli ve geçici çalışma bir insan hakkı ihlalidir.” diyerek sözlerini sürdüren Koncuk, “Hükümet, 9 yıldır ilk defa bizi anladı ama onu da yanlış anladı.Ne yazık ki, yıllardır hayal satıp, gerçeklerle bizleri perişan edenler; bu KHK ile de en iyi bildikleri şeyi, ayrımcılığı, adaletsizliği ve mağdur etmeyi başardılar.” dedi. 
 
 
300 bin sözleşmeli personelden, 110 binini kadroya geçirmediklerini vurgulayan Koncuk, . Hiçbir neden olmadan kadroya geçirilmeyen, 110 bin sözleşmeli personel şaşkınlığa uğradı, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. “Dağ fare doğurdu” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Sizler, Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesini duydunuz mu?” sözleriyle iktidara seslendi.
 
Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasını şöyle tamamladı:
 
“Mademki; sözleşmeli personel uygulaması doğru değildir; o zaman neden tüm sözleşmeli personeli kadroya geçirmediniz ve ayrımcılık yaptınız? Sözleşmeliler içinde; İl Özel İdarelerinde Çalışanlar Belediye Çalışanları Üniversite 4/B Çalışanları TRT Çalışanları 4/C’li TÜİK Çalışanları 4/C’li Özelleştirme Mağdurları, 4/C’li DSİ Çalışanları, Et ve Balık Kurumu Çalışanları Denizcilik Müsteşarlığı Çalışanları, Ulaştırma Bakanlığı Çalışanları, TMO Çalışanları, TİGEM Çalışanları, DHMİ Çalışanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, TUREM Çalışanları, Usta Öğreticiler, Vekil Öğretmen, Ebe ve Hemşireler, Vekil İmam- Hatipler, Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, TOKİ Çalışanları Üvey evlat mıdır? Bu arkadaşlarımızı neden görmezden geldiniz; 110 bin çalışanı neden ayrı tuttunuz; neden kadroya geçirmediniz? Kamuda sözleşmeli personel arasında ayrımcılık yaratan, bizlere danışmadan, sorunlarımızı çözmeyen bu kararnameyi hazırlayanları şiddetle kınıyoruz. Yetkililer seçim öncesinde alel-acele ile bir düzenleme yapmış ama her zaman olduğu gibi ellerine, yüzlerine bulaştırmışlardır. Yeterince düşünülmeden, yeterince araştırılmadan, konunun muhataplarının görüşleri alınmadan yapılan işler, eksik kalıyor; amaca hizmet etmiyor. Yangından mal kaçırır gibi seçim öncesine yetiştirilmeye çalışılan bu düzenleme de eksiklik ve adaletsizlikleriyle yeni mağdurlar yaratmıştır Adaletsizliği ilke, haksızlığı gelenek haline getirenler; sorunları çözmemek için direnmekte, geçici ve yarım yamalak tedbirlerle, günü kurtarmaya çalışmaktadırlar. Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu kesimi başta olmak üzere, tüm ülkemizde istihdam anlayışının güvenceli, sürekli ve uluslar arası sözleşmelerdeki “düzgün iş” kavramına uygun hale getirilmesini istiyoruz. Artık, günübirlik uygulamalarla yapılan iyileştirmelerin, sorunun geneline yönelik kalıcı bir çözüm getirmediği görülmelidir.Buradan yetkililere sesleniyoruz: KHK kapsamı dışında kalan tüm personeli, istisnasız olarak kadroya geçirin ve derhal bu hatayı telafi edin! Bundan böyle, bir daha kamuya sözleşmeli ve geçici personel almayın! Mücadelemiz, kamuda güvencesiz, sözleşmeli, geçici, vekil, ücretli ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması son buluncaya kadar sürecektir. Haklıyız, Kararlıyız, Kazanacağız!” 
 

Daha sonra hazırlanan dövizler Bakanlık önüne bırakıldı.

Genel Başkanın Açıklamalarını İzlemek İçin Tıklayınız