GENEL BAŞKAN BİLECİK’TE ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI İLE BİRARAYA GELDİ

 

Genel Başkan Bilecik Üniversitesi çalışanlarıyla bir araya geldi. 30 Mart 2010 Salı günü Türk Eğitim Sen Bilecik Şubesi’nin düzenlemiş olduğu toplantıya Genel Başkan İsmail KONCUK ile birlikte Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN, Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR ve Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Şükrü Erkoca ve 2 No’ lu Şube Başkanı Timuçin Doğan, Kütahya Şube Başkanı Mehmet Karabekir ve Bilecik Kamu Sen İl Temsilcisi katıldı.

 

150 kişinin bulunduğu yemekli toplantıda Bilecik Şube Başkanı Ömer YEL bir konuşma yaptı. Daha sonra üniversite çalışanlarına hitap eden Genel Başkan İsmail KONCUK  “2002 toplu görüşmelerde en düşük devlet memuru maaşı ile en yüksek devlet memuru maaşı arasında 7 kat fark vardı” dedi.

 

KONCUK, Türkiye Kamu Sen olarak yapmış olduğumuz mücadele sonucunda  ‘eşit işe eşit ücret’  diyerek, 2008 yılı toplu görüşmelerinde kamu çalışanlarının ücretlerinin açlık sınırının üzerinde tutulması için mücadele edildiğini ve bu aradaki farkın en asgariye indirildiğini söyledi.

 

Ekonomik olarak birçok kazanım elde edildiğini söyleyen Genel Başkan, bu kazanımların kamu çalışanlarına çok iyi anlatılması ve sendikalı olmanın ayrıcalığını herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

 

KONCUK şöyle devam etti: “Eğer kamu çalışanları bugün banka promosyonlarını alıyorsa bu, Türk Eğitim Sen’ in mücadelesi sonucu gerçekleşmiştir. Kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve hukuki mücadelenin yanında olan sendikalara sahip çıkması gerekmektedir. Üniversitelerimiz bu ülkenin geleceğini inşa eden kurumlardır. Nisan ayında yapacağımız üniversite sempozyumu sorunların masaya yatırılacağı bir platform olacaktır. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz anket üniversite çalışanlarının yaşamış olduğu sıkıntıları ve sorunları ortaya koymuştur. Bu çalışmamızı bir kitapçık haline getirerek bütün milletvekilleri ve basın mensuplarına gönderdik” dedi.

 

     “Üniversite bir ülkenin dışarıya açılan kapısı ve aynı zamanda demokrasi aynasıdır. Üniversitelerde korku ve antidemokratik davranışlar hakim olmamalıdır” diyen KONCUK,  üniversitelerde toplam 150 bin çalışanın olduğunu, buna karşın sendikalaşmanın çok düşük olduğunu belirtti.  KONCUK, “demokrasiden ve bilimden bah seden üniversitelerimizde sendikalaşma oranının bu denli düşük olması düşündürücüdür” dedi.

 

Eğitimcilerin ve akademisyenlerin toplum içindeki sorumluluğunun daha fazla olduğunu ve bu kişileri toplumun gelişmesi için örnek olması gerektiğini söyleyen Genel Başkan KONCUK, “eğer bir ülkede birçok şey kötüye gidiyorsa, bu noktada eğitimcilerin ve üniversitelerin iyi düşünmesi gerekir” diye konuştu. Genel Başkan, “Türk Eğitim Sen olarak bu sorumluluğumuzu biliyor ve gerekli mücadelemizi yapıyoruz. Ama kamu çalışanları ve üniversitelerimiz de bu sorumluluğun bilincinde olmalıdır ve bu işin önderliğini de üniversitelerimiz yapmalıdır. Bu sorumluluktan kaçarsanız vebal altındasınız. Çünkü verilen mücadele; geleceğimiz için, çocuklarımız için daha güçlü bir Türkiye içindir ”dedi.

 

>