TÜRKİYE KAMU-SEN TEKEL İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNE DESTEK VERDİ

Türkiye Kamu-Sen, Türk-İş, DİSK ve KESK ile birlikte Tekel işçilerine destek amacıyla “Tekel İşçileriyle Dayanışma Günü” adıyla başlatılan eyleme katıldı.

4/B ve 4/C statüsünde iş istihdamı yaratmak isteyen hükümeti protesto eden ve bu mücadelede Tekel işçilerine destek veren Türkiye Kamu-Sen, iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan bu uygulamaya her platformda karşı çıkacaktır.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yöneticileri, çeşitli illerden Ankara’ya gelen Türkiye Kamu-Sen’in il temsilcileri, şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Kamu-Sen önünde toplanarak, Sakarya Caddesi’ne yürüdü ve burada diğer katılımcılarla biraraya geldi. 

30 bin kişinin katıldığı ve hükümeti eleştiren sloganların atıldığı eylemde, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Sami Evren birer konuşma yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, çalışma hayatının güvencesiz hale getirilmek istendiğini söyleyerek, “güvencesiz iş hayatına direnen Tekel işçilerini saygıyla karşılıyoruz. Tekel işçileri bu mücadelesinde yalnız değildir. Türkiye Kamu-Sen, güvencesiz çalıştırılmaya karşı sonuna kadar mücadele edecektir.” diye konuştu.