GÜVENCESİZ İSTİHDAM MODELİNE KARŞI MÜCADELEDE EYLEM KARARI!

Güvencesiz istihdam modelinin bir uzantısı olarak Tekel işçilerinin şahsında tüm kamu çalışanlarına dayatılan uygulamaya karşı Türk-İş başta olmak üzere, Türkiye Kamu-Sen, DİSK ve KESK Konfederasyonları ile birlikte alınan karar doğrultusunda 19.02.2010 Cuma günü tüm illerde oturma eylemleri ve kitlesel basın açıklamaları yapılacak ve aynı gün 20.02.2010 Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara’da olacak şekilde illerden hareket edilecek, saat 11.30’da Konfederasyonumuz Kamu-Sen önünde toplanılarak, saat 12.00’de Sakarya Meydanında yapılacak mitinge katılım sağlanacaktır.  

Türkiye Kamu Sen’in İl Temsilciliklerine Yazdığı Yazı ve Eylem Kararı İçin Tıklayınız