TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI İSTİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, 25 Kasım tarihinde yapılacak iş bırakma eylemi kapmasında bu kez Hatay’daydı. Genel Başkan Hatay’da işyeri ziyaretleri yaptı, üyelerimizle biraraya geldi. 25 Kasım’da gerçekleştirilecek eylemin önemini anlatan Genel Başkan KONCUK, yaptığı basın açıklamasında insanlarımızın işsiz, aç ve perişan olduğunu söyleyerek, ekonomik krizin etkilerine dikkat çekti. Toplu Görüşme sonrasında Uzlaştırma Kurulu Kararlarını dikkate almayan hükümeti de eleştiren KONCUK, toplu sözleşme ve grev hakkı talebini bir kez daha yineledi.

Genel Başkan şöyle konuştu:  “Hükümetin Uzlaştırma Kurulu kararlarını dikkate almayışı, memurlarımızın da ekonomik olarak hükümetin insafına terk edilmesi sonucunu doğurmuş ve bu durum memur maaşlarının açlık sınırının altında kalmasına neden olmuştur.

 

Eğer Uzlaştırma Kurulu kararları kabul edilseydi, bugün 1023,82 TL olan en düşük dereceli memur maaşı 1264,41 TL olacaktı. Buna göre en düşük dereceli memur maaşında 240 TL, yani %23,5 oranında kayıp vardır.

 

Bugüne kadar kurulun aldığı kararlara uyulması halinde bin 541 TL olması gereken ortalama memur maaşı da bu süreçte bin 321 TL’de kalmıştır.

 

 

Buna göre kurul kararlarının uygulanmaması nedeniyle ortalama memur maaşındaki kayıp  220 TL yani % 17 dolayında olmuştur.

 

Hükümet bu yıl da Kurulun kararlarına uymazsa, en düşük dereceli memur maaşındaki kayıp aylık 291,93 TL’ye ulaşacaktır.

 

En düşük dereceli memur maaşındaki kayıp oranı 2010 yılında %27 olacaktır.

 

Ortalama memur maaşındaki Uzlaştırma Kurulu kararlarına uyulmamasından kaynaklanan kayıp ise 2010 yılı için aylık 279,15 TL ile %20 olacaktır.

  

Eğer kurulun daha önce aldığı kararlar kabul edilseydi, açlık sınırı altında maaş alan kamu çalışanı kalmayacak ve Türkiye Kamu-Sen’in 2010 yılı ile ilgili ekonomik talepleri tam anlamıyla karşılanmış olacaktı. Buradan hükümete sesleniyoruz: Türkiye Kamu-Sen’in yoğun faaliyetleri, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin toplantılarında alınan kararlar, AB ilerleme raporları, ILO’nun Türkiye ile ilgili olarak 2009 yılında verdiği teknik yardım kararı ve son olarak Uzlaştırma Kurulu’nun kararı ile daha fazla kaçacak yeriniz kalmamıştır. 

 

Gelin kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkını uluslar arası dayatmayla değil, mutabakatla, isteyerek ve istişare ederek yapın.

 

Toplu sözleşme ve grev hakkı da, Uzlaştırma Kurulu’nun kararlarına uyulması da çağdaş yönetim anlayışının bir gereği iken; ayak direyerek memuru karşınıza almanın, ardından da uluslar arası baskılarla düzenleme yapmaya çalışmanın hiç kimseye faydası olmayacaktır.”