25 KASIM TARİHİ BİR FIRSATTIR

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un, 25 Kasım iş bırakma eylemi nedeniyle gerçekleştirdiği il gezilerinde ikinci durağı Niğde’ydi. Genel Başkan’a bu gezisinde Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR eşlik etti. Niğde’de toplantılar gerçekleştiren, ziyaretlerde bulunan Genel Başkan İsmail KONCUK, basın açıklaması yaparak, 25 Kasım’da kamu çalışanlarının niçin iş bırakacağını anlattı.

Ülkemizde ekonominin, yılın birinci çeyreğinde yüzde 13.8, ikinci çeyreğinde yüzde 7 oranında daraldığını, kapasite kullanımının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında düştüğünü söyleyen KONCUK, “2009 yılı sonunda Merkez Yönetim Bütçesi’nin 60 milyar TL açık vermesi beklenmektedir. Ekonomi giderek daralırken, iğneden ipliğe her şeye zam gelmektedir. Özellikle 2010 yılının Ocak ayından itibaren zam sağanağına tutulacağımız aşikârdır. Siyasi erk; sürekli vatandaştan almakta, ancak vatandaşa hiçbir şey vermemekte, insanlarımızı adeta sömürmektedir” dedi.

Hükümetin ısrarla memura toplu sözleşme ve grev hakkı tanımadığını da belirten Genel Başkan İsmail KONCUK, “ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve Anayasamızın 90. maddesi kamu görevlilerine TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI tanımaktadır.  Ülkemizdeki mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de verdiği kararlarda “MEMURUN TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI VARDIR” demiş; Danıştay, grev yapan kamu görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılamayacağına hükmetmiştir. Buna rağmen hükümetin katı, hak, hukuk tanımaz tutumu sayesinde memurlar toplu sözleşme ve grev hakkını kullanamamaktadır” diye konuştu.

İktidarın, TBMM’de çoğunluğu elinde bulundurarak, vatandaşı sürekli ezdiğini ifade eden KONCUK, 25 Kasım tarihinin yanlışlıkların önüne geçmek için tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Genel Başkan KONCUK, Niğde ziyareti kapsamında Bor ilçesine de geçerek, temaslarda bulundu.