KEY’DE KANUNSUZLUĞA SON VERİLSİN, MAĞDURİYETLER GİDERİLSİN

Türkiye Kamu-sen Konut Edindirme yardımı ödemelerinin bir an önce ödenerek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Hazine Müsteşarlığı önünde protesto eylemi yaptı. Eyleme Türk Eğitim Sen Genel Merkez yöneticileri, şube başkanları ve çok sayıda üye katıldı.

Hazine Müsteşarlığı önünde toplanan Türkiye Kamu-Sen üyeleri ve onlarca KEY mağduru pankartlarla ‘mısır gemi yumurta, KEY’imizi unutma’, ‘KEY’de ben yaptım olduya hayır’ yazılı pankartlar taşıyarak KEY hesaplarını ödemeyen hükümet aleyhinde sloganlar attılar.   

Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, burada yaptığı açıklamada, KEY hesaplarının tasfiyesinde her türlü haksızlığın yapıldığını, hukukun çiğnendiğini söyledi. 

Fahrettin Yokuş, Konut Edindirme Yardımının 1 Ocak 1987 tarihinde başladığını 31 Aralık 1995 tarihinde kesintilerin son bulduğunu belirterek kesintisiz para yatırılan bir hak sahibi için toplam 3 bin 786 TL ana para biriktiğini söyledi. 

Yokuş,2006 yılında yapılan toplu görüşmeler sonucunda imzalanan tutanağa, KEY’de biriken paraların tasfiye edileceği ve hazırlanacak kanun tasarısının Türkiye Kamu-Sen’in görüşlerinin alınarak yasalaşacağı hükmünü koydurttuğunu belirterek hükümet imza altına aldığı hükmü dahi yerine getirmediğini yapılan çalışmaların hiç birinde hak sahiplerinin temsilcilerinin görüşüne başvurulmadığını söyledi. 

Yaklaşık 3 milyon insanın hala mağduriyetinin giderilmediğine dikkat çeken Yokuş, vatandaşların muhatap bulma konusunda sıkıntı yaşadığını ve çözümü mahkemelerde aramak zorunda bırakıldıklarını söyledi. 

Hükümeti KEY ödemelerine sahip çıkmaya ve sorunu bir an önce çözmeye çağıran Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, Hükümetin KEY hesapları ile ilgili bir birim oluşturarak yaşanan adaletsizlikleri gidermek zorunda olduğunu belirtti.

Yokuş ayrıca eksik yapılan ödemelerin tamamlanmasını, ödeme yapılmayan hak sahiplerinin de sorunlarının çözülmesini istedi. 

25 Kasımda yapılacak bir günlük iş bırakma eylemine destek isteyen Yokuş kamu çalışanlarının sorunlarına kulak tıkayan hükümete bu eylemle seslerini duyuracaklarını söyledi. 

Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş’un yaptığı açıklamanın tam metni: 

Değerli basın mensupları, değerli kamu görevlisi arkadaşlarım;

Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır Konut Edindirme Yardımı hesabında biriken paraların hak sahiplerine ödenmesi için mücadele ettik.

Nihayet 2006 yılı toplu görüşmelerinde konu karara bağlandı ve olumsuz ekonomik şartlar altında yaşamak zorunda bırakılan hak sahibi vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek için bir umut ışığı doğdu.

Türkiye Kamu-Sen, KEY ödemeleri başlamadan önce hak sahiplerini temsil eden sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yapılması gerektiğini defalarca dile getirdi.

Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde hak sahiplerinin ve ödenecek tutarın tespitinin son derece sıkıntılı bir süreç olduğunu, bu nedenle mutlak surette Hükümetin belirleyeceği bir koordinatör kurum eşliğinde, tarafların katılımı ile ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirttik.

Ancak Hükümetin, vatandaşlara hakkı olan parayı öderken bile siyasi kaygılar gözetmesi nedeniyle girişimlerimiz karşılıksız kaldı.

Hemen her konuda olduğu gibi KEY konusunda da kapalı kapılar ardında yapılan hesaplamalar, “ben yaptım oldu” mantığı içinde hareket edilmesi sonucunda ortaya çıkan mağduriyet artık dayanılmaz bir hal aldı.

Bilindiği gibi Konut Edindirme Yardımı, 1 Ocak 1987 tarihinde başladı ve 31 Aralık 1995 tarihinde son buldu; toplam 9 yıl boyunca bankada çalışanlar ve emeklilerin kendi adına açılan hesaplara para yatırıldı.

Buna göre ilgili hesaba; 1987-1995 yılları arasında adına kesintisiz para yatırılan bir hak sahibi için toplam 3 bin 786 TL ana para birikti.

Konut Edindirme Yardımı hesaplarında adımıza toplanan paralar yıllarca, Emlak Bankası’nın 6 aylık vadeli mevduat faizi, devlet tahvili, hazine bonosu ve gelir ortaklığı senetleri gibi çeşitli seçeneklerle nemalandırıldı.

Amaç, birikimlerin enflasyon karşısında korunması ve reel olarak artmasıydı. Yasanın ve yönetmeliğin hükümlerine rağmen Emlak Bankası’nın KEY hesaplarına uyguladığı nema raicin çok gerisinde kaldı.

Bu düşük nemalandırma sonucunda KEY hesapları eridi.

1999’da KEY hesaplarının tasfiyesi kararlaştırıldı ve Emlak Bankası hesaplarında bulunan KEY kesintilerinin parasal miktarı değerindeki gayrimenkul, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) AŞ’ye devredilerek, sermayesine eklendi.

Ancak devredilen Emlak Bankası gayrimenkullerinin ekspertiz değeri bir sır olarak kaldı.

Devir sırasında Emlak Bankası gayrimenkullerinin değerinin çok yüksek tutulduğu ve böylece KEY hesaplarının zarara uğratıldığı sık sık gündeme getirildi.

1999 yılında Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na 395,7 milyon TL değerinde gayrimenkul devredildi, bu tutar Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermayesinin %61’ini oluşturdu.

Türkiye Kamu-Sen, toplu görüşmelerin başladığı 2002 yılından beri KEY’de biriken paraların hak sahiplerine ödenmesini talep etti ve bu konuyla ilgili bir çok görüşme yaptı.

Nihayet 2006 yılında yapılan toplu görüşmeler sonucunda imzalanan tutanağa, KEY’de biriken paraların tasfiye edileceği ve hazırlanacak kanun tasarısının konfederasyonumuzun görüşleri alınarak yasalaşacağı hükmünü koydurttu.

Hükümet imza altına alarak, taahhüt etmesine rağmen yapılan çalışmaların hiç birinde hak sahiplerinin temsilcilerinin görüşüne başvurulmadı.

Türkiye Kamu-Sen, defalarca konu hakkında yetkilileri uyardı ve hesaplamanın yanlış yapıldığını, hak sahiplerinin mağdur edildiğini belirtti.

Hesapta toplanan paraların bir kısmı, 75 metrekareden küçük konut edinmek isteyen hak sahipleri adına kooperatiflere aktarıldı.

Bu sayı 230 bin kişidir.

Konut Edindirme Yardımı olarak adına yatırılan parayı kullanmayan toplam 8,5 milyon hak sahibi bulunmaktadır.

Ancak tasfiye sırasında yaşanan aksaklıklar, belirsizlikler, ihmal ve karmaşa nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 500 bin hak sahibine ödeme yapıldı.

Geride kalan 3 milyon hak sahibi ise kayıtları bulunamadığı gerekçesiyle mağdur edildi.

KEY ödemelerinden faydalananlar, yatırılan paranın bugünkü değerini dahi alamadılar.

Tam 1,5 milyon hak sahibi eksik ödeme aldığı için mahkemelere başvurdu.

KEY hesabında bugünkü reel değeriyle 3.786 TL anapara biriken hak sahiplerine en fazla 1.400 TL ödeme yapıldı.

1999 yılında yaşanan deprem bölgesinde çalışanların kayıtlarına hiç ulaşılamadığı ifade edildi.

Belediyelerin çalışanları adına yatırmak zorunda olduğu KEY paralarını kendilerinin kullandığı ortaya çıktı.

Şimdi ise KEY ödemelerinden hiç faydalanamayanlar ile eksik ödeme yapılan hak sahipleri sorunlarını anlatacak yetkili merci bulamıyorlar.

4,5 milyon mağdur, oradan oraya savrularak bir muhatap arıyorlar.

Mahkemeler dolup taşıyor.

Hükümet KEY ödemelerine sahip çıkmıyor.

Hesaplamaların nasıl yapıldığı, hak sahiplerinin nasıl ve kimler tarafından belirlendiği bilinmiyor.

KEY hesaplarının tasfiyesi konusu sahipsiz çocuk gibi ortada kalmış durumda.

AKP Hükümeti olup biteni izlemekle yetiniyor.

Milyonlarca vatandaşın mağdur edildiği, haklarının gasp edildiği ortamda, yetkililerin bu sessizliği ve konuya sahip çıkmayışı ayrı bir sorun oluşturuyor.

Siyasi irade her işte olduğu gibi KEY Hesaplarının tasfiyesini de eline yüzüne bulaştırmıştır.

Milyonlarca hak sahibinin hakları gasp edilmiştir.

Durum öyle içinden çıkılamaz bir hal almıştır ki, eksik de olsa parasının bir bölümünü kurtarabilen kendisini şanslı saymaktadır.

İşin acı tarafı, mağdur olan hak sahipleri, dertlerini anlatacak bir kapı aramaktadırlar.

Hükümet nezdinde, kamuda hiç kimse ya da kurum sorunun muhatabı olmamaktadır.

Vatandaşlarımız ortada kalmış, mahkemeye başvuran hak sahiplerinin sonuç alması neredeyse imkansız hale gelmiştir.

8,5 milyon hak sahibi, anasının ak sütü gibi helal olan parasını tam olarak alabilmek için sorunun çözülmesini beklemektedir.

Başta siyasi irade olmak üzere, hiç kimsenin milyonlarca dar ve sabit gelirli vatandaşımızın hakkını gasp etme lüksü yoktur.

Haksızlığı yapan, adının içinde “adalet” bulunan bir partinin kurduğu hükümet olunca, durum daha da “kara mizah” haline gelmektedir.

KEY Hesaplarında hak sahibi olanlar da mağdur edilenler de her zaman olduğu gibi memur, işçi, emekli, kısacası dar ve sabit gelirlilerdir.

Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız adeta AKP’nin şamar oğlanı haline getirilmişlerdir.

KEY hesaplarının tasfiyesinde her türlü haksızlığın yapıldığı, hukukun çiğnendiği bir trajedi yaşanmaktadır.

Hükümet, KEY hesapları ile ilgili bir birim oluşturmak ve yaşanan adaletsizlikleri gidermek zorundadır.

Eksik yapılan ödemeler tamamlanmalı, ödeme yapılmayan hak sahiplerinin sorunları çözülmelidir.

Türkiye Kamu-Sen artık bu hukuksuz uygulamalara “dur” demekte kararlıdır.

Artık AKP’ye milletin sesini duyması için bir ihtar verme vakti gelmiştir.

Bu nedenle AKP iktidarından canı yanan tüm vatandaşlarımızı, AKP’yi uyarmak amacıyla yapacağımız bir günlük iş bırakma eyleminde Türkiye Kamu-Sen’e destek vermeye çağırıyor, hepinize saygılar sunuyorum.