İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY TÜRKİYE KAMU-SEN’İ ZİYARET ETTİ
Atalay, Türkiye Kamu-Sen yönetim Kurulu Üyelerine bilgi verdikten sonra basının karşısına geçtiler.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, ülkemizde yıllardan beri bir terör sorununun yaşandığını belirterek "Hepimiz terörün bitmesini, akan kanın durmasını, bu topraklarda yaşayan herkesin dostça, kardeşçe, mutlu, huzurlu bir yaşam sürmesini arzu etmekteyiz." diye konuştu.
Devletle milleti bir araya getirecek ve kaynaştıracak tek unsurun memurlar olduğunu belirten Akyıldız,  kamu hizmetlerinin eksiksiz sunulmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.
Akyıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yıllardan beri ülkemizde, on binlerce vatandaşımızın canına, kanına mal olan bir terör sorunu vardır.  Sorunlara doğru teşhis konulduğunda çözüm de bulunmuş olur. Eksik ve yanlış teşhis, sorunları çözmekten çok, daha büyük sorunların doğmasına neden olabilecektir. Israrla vurguluyoruz ki; ülkemizde yaşanan sorunun ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal boyutları vardır. Bu nedenle sorunu tüm yönleriyle, bütüncül bir şekilde ele almak zorundayız.
DEVLETİMİZİN 72 MİLYON NÜFUSU İLE BİR BÜTÜN OLARAK İLELEBET YAŞAYACAKTIR
Bizler bugün, bu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çağdaş eğitim imkanlarından faydalanmasını sağlamayı konuşmalıyız.
Bu bölgelere nasıl okul yapacağımızı, nasıl hastane yapacağımızı, buralara öğretmen, doktor ve memurlarımızın neden gitmek istemediğini konuşmalıyız.
Devletle milleti bir araya getirecek ve kaynaştıracak tek unsur memurdur, kamu hizmetlerinin eksiksiz sunumudur.
Devletin şefkatli ellerinin bölge halkına uzanması için yatırımların artırılması şarttır.
Bu nedenle, bölgedeki kamu çalışanlarının sorunlarını, kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıkları çözmek zorundayız.
Bu bölgelerdeki vatandaşlarımıza nasıl yeterli sağlık hizmeti sunacağımızı tartışmalıyız.
Buralardaki işsizliğe, yoksulluğa, açlığa, ihmale çözüm aramalıyız.
Etnik temelli yaklaşımlar kimseye insanca bir hayat garantisi sağlamıyor.
Bölge insanımızın sorunu açlıktır, işsizliktir, eğitimsizliktir, doktorsuzluktur.
Bu nedenle bölge halkının gerçek sorunlarına yönelmek zorunluluğu vardır.
Bölge halkının sorunlarını çözmeye yönelik bir uygulama olmadığı sürece, hiçbir girişimin barışa, kardeşliğe, insanca yaşamaya hizmet edeceği kanaatinde değiliz.
Bölgenin feodal yapısı ve ekonomik sorunları ile ilgili açılımlar gerçekleştirilmediği sürece, mevcut durum ve gerçekleştirilmek istenen açılımın; terör örgütü ve ülkemizin bölünmesi için var gücü ile çalışan kötü niyetlilerin malzemesi olacağı endişesini taşıyoruz.
Bu itibarla biz, Türkiye Kamu-Sen olarak, insan haklarına dayalı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin, tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek dil temelinde, bugün 72 milyon olan nüfusu ile bir bütün olarak ilelebet payidar kalacağına olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha tekrarlıyoruz."